Biotechnologia żywności - strona 2

note /search

Obniżanie wartości pH jako sposób utrwalania żywności - omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia żywności
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1750

Obniżanie wartości pH jako sposób utrwalania żywności (pojęcie pH, podział drobnoustrojów, tolerancja wobec pH grup drobnoustrojów występujących w żywości, sposoby obniżania pH - procesy, dodawane związki) Odczyn środowiska (pH): pH- ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia jonów wodorowych. Zmiana...

Peklowanie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia żywności
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1309

Peklowanie Peklowanie: Działanie soli kuchennej z saletrą (azotyny i azotany) Peklowanie na sucho Solanki (nastrzyki, zalewy jednorazowe, zalewowe) Solanki zalewowe: stosowane wielokrotnie, jakość zależy od mikroflory Mikroflora solanek: 1) Bakterie halofilne- korzystne, redukują azotany do a...

Podział zagrożeń zdrowotnych żywności - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia żywności
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2408

Podział zagrożeń zdrowotnych żywności Podział zagrożeń zdrowotnych żywności: Chemiczne: Środowiskowe, technologiczne: Pestycydy, nawozy, leki weterynaryjne, toksyny, metale, enzymy, smary, środki czystości Fizyczne: Mechaniczne promieniotwórcze Kamienie i piasek, drzazgi, szkło, opiłki metalowe...

Probiotyki i prebiotyki - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia żywności
Pobrań: 182
Wyświetleń: 672

Probiotyki i prebiotyki - def. drobnoustroje, mechanizmy działania Probiotyki- żywe lub pozostające w stanie anabiozy, specjalnie wyselekcjonowane mikroorganizmy z rodzaju: Lactobacillus Propionobacterium Bifidobacterium Pediococcus Lactococcus Enterecoccus Leuconostoc Niektóre grzyby Asper...

Produkcja kwasu octowego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia żywności
Pobrań: 924
Wyświetleń: 4942

Produkcja kwasu octowego Metody wytwarzania kw octowego: Metoda powierzchniowa (orleańska) Metoda ociekowa (wiązana) Wgłębna w fermentorach W zależności od przeznaczenia kw octowego, surowcem może być: Etanol Inne alkohole (n-propanol, n-butanol) Wino Sfermentowany sok jabłkowy (jabłecznik)...

Przechowywanie żywności w niskich temperaturach - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia żywności
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1330

Przechowywanie żywności w niskich temperaturach Przechowywanie żywności Czynniki wpływające na wzrost/ przeżywalność drobnoustrojów w żywności EGZ 1) Uzdolnienia metaboliczne drobnoustrojów (grupa, wiek, rodzaj komórek) 2) Środowisko zewnętrzne a) Dostępność składników odżywczych b) Temperatura...

Przemysł piekarski - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia żywności
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1526

PRZEMYSŁ PIEKARSKI Mąka pieczywo Etapy: 1) Otrzymanie ciasta a) Wymieszanie mąki z wodą b) Dodanie substancji dodatkowych: Sól Mleko Tłuszcz Środki spulchniające Subs smakowo-zapachowe Zaczyn bakteryjno-drożdżowy 2) Wyrastanie 3) Wypiek Fermentacja alkoholowa i mlekowa nadają ciastu: ...

Przykłady genetycznych modyfikacji surowców roślinnych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia żywności
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1379

Przykłady (10 wybranych) genetycznych modyfikacji surowców roślinnych - cecha modyfikowana, sposób realizacji, roślina Przykłady genetycznych modyfikacji surowców roślinnych: Modyfikacja Sposób realizacji roślina, cecha 1) Opóźnienie dojrzewania blokada systemu glukuronazy pomidor, banan 2) Pole...

Rodzaje żywności będącej efektem manipulacji genetycznych - omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia żywności
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994

Rodzaje żywności będącej efektem manipulacji genetycznych Rodzaje żywności będącej efektem manipulacji genetycznych: Żywność będąca GMO (pomidory, ziemniaki) Żywność otrzymywana z GMO (przecier pomidorowy, frytki Wytwarzane przy użyciu GMO (chleb, piwo) Otrzymana z GMO, ale nie zawierająca tran...

Składniki bioaktywne do wzbogacania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia żywności
Pobrań: 70
Wyświetleń: 882

Składniki bioaktywne do wzbogacania (fortyfikacji) żywności - rodzaj składnika, przykład, korzystny wpływ Składniki bioaktywne do wzbogacania żywności: Składnik przykłady korzystny wpływ 1) Wielocukry błonnik, pektyny, guar, ksantyn, karagen zap...