Biologia molekularna - strona 2

note /search

Genom w komórce eukariotycznej- wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Biologia molekularna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 910

Wykład 1 Genom w komórce eukariotycznej - organizacja Jądro komórkowe Wcześniej przypuszczano, że w jądrze nie ma żadnych struktur komórkowych. Obecnie wiadomo, że wnętrze jądra komórkowego jest zorganizowane. Występuję w nim różne struktury, które są istotne dla jądra. We wnętrzu jądra jest org...

Enzymy restrykcyjne w analizie DNA - wykład z biolgii molekularnej

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Biologia molekularna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1890

Enzymy restrykcyjne w analizie DNA Zmiany które zaszły w ostatnich latach w badaniach biologicznych bezpośrednio związane są z możliwościami manipulowania cząsteczką DNA. Głównym narzędziem inżynierii genetycznej stały się enzymy katalizujące specyficzne reakcje w DNA. Dzięki nim stało się możliwe ...

Transpozycja - wykład z biolgii molekularnej

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Biologia molekularna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1694

. Transpozycja - mechanizm i rodzaje Transpozony lub ruchome elementy genetyczne są to krótkie sekwencje DNA mogące się przemieszczać praktycznie w każdą pozycję genomu komórki. Transpozycja zwana jest różnież rekombinacją nieuprawnioną, poni...

Wykrywanie zmutowanego genu poprzez analizę polimorfizmu metodą PCR - ...

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Biologia molekularna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2457

Wykrywanie zmutowanego genu poprzez analizę polimorfizmu metodą PCR-RFLP Polimorfizm genetyczny oznacza występowanie w populacji dwóch lub więcej alleli w danym locus, z częstotliwością większą niż wynikającą z częstości mutacji. Polimorfizmy są różnicami genetycznymi stanowiącymi o zróżnicowaniu w...

Techniki aplikacyjne w biologii molekularnej - notatki z ćwiczeń 1

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia molekularna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1078

Celem ćwiczeń z przedmiotu Techniki Biologii Molekularnej w Hodowli Zwierząt jest umożliwienie  studentom 3 roku kierunku bioinformatyka zdobycia doświadczenia w użyciu niektórych metod i technik  biologii   molekularnej   wykorzyst...

Ćwiczenia 2: Analiza ilościowa i jakościowa DNA

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia molekularna
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4242

Ćwiczenie 2. Analiza ilościowa i jakościowa DNA Po   skończonej   izolacji   DNA   i   przed   wykonaniem   kolejnych   badań   należy   sprawdzić   jakie   jest  stężenie   (ilość)   oraz   czystość   materiału   w   próbie.   Analizę   można   przeprowadzić   za   pomocą  spektrofotometru lub z...

Ćwiczenia 3: Amplifikacja PCR

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia molekularna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2086

Ćwiczenie 3. Amplifikacja PCR W   1983   roku   Kary   Mullis,   amerykański   biochemik,   wynalazł   fundamentalną   dla   biologii  molekularnej   technikę   łańcuchowej   reakcji   polimerazy   PCR   (ang.   Polymerase   Chain   Reactio...

Ćwiczenia 4: Rozdział elektroforetyczny na żelu agarozowym

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia molekularna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1610

Ćwiczenie 4. Rozdział elektroforetyczny na żelu agarozowym Elektroforeza na żelu agarozowym lub poliakrylamidowym jest standardową metodą używaną do  rozdziału oraz identyfikowania fragmentów DNA, działającą na zasadzie sita molekularnego. Podłączenie  do prądu stałego powoduje powstanie pola ele...

Pytania i odpowiedzi na egzamin - Błony biologiczne

 • Uniwersytet Gdański
 • Biologia molekularna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1190

1. Składnik błon biologicznych - typy białek 2. Powstawanie chromoplastów - z jakich typów plastydów 3. Fitoferrytyna - występowanie Fitoferrytyna   - kompleks   żelaza   z   białkiem ,   nietoksyczna   zapasowa forma żelaza w   komórce ro...