Techniki aplikacyjne w biologii molekularnej - notatki z ćwiczeń 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki aplikacyjne w biologii molekularnej - notatki z ćwiczeń 1 - strona 1 Techniki aplikacyjne w biologii molekularnej - notatki z ćwiczeń 1 - strona 2 Techniki aplikacyjne w biologii molekularnej - notatki z ćwiczeń 1 - strona 3

Fragment notatki:


Celem ćwiczeń z przedmiotu Techniki Biologii Molekularnej w Hodowli Zwierząt jest umożliwienie  studentom 3 roku kierunku bioinformatyka zdobycia doświadczenia w użyciu niektórych metod i technik  biologii   molekularnej   wykorzystywanych   w   hodowli   zwierząt   gospodarskich.   Metody   i   techniki   użyte  podczas   ćwiczeń   to:   izolacja   DNA,   łańcuchowa   reakcja   polimerazy   (PCR),   trawienie   enzymem  restrykcyjnym, rozdział elektroforetyczny w żelu agarozowym. Podczas zajęć student wyizoluje DNA z próbki mleka. Następnie przeprowadzi analizę ilościową i  jakościową DNA zawartego w próbie za pomocą spektrofotometru. Następnie DNA zostanie użyte jako  matryca  do serii reakcji  PCR, który amplifikuje  jako polimorficzny marker  DNA (wcześniej  został  on  opisany w genomie bydlęcym). Markery te będą genotypowane poprzez cięcie enzymem restrykcyjnym i  rozdzielone   na   żelu   agarozowym.   Podsumowaniem   zajęć   będzie   analiza   wyników   i   porównanie   ich   z  wynikami pozostałych osób w grupie oraz z wynikami z publikacji. SPRAWOZDANIE Jednym  z elementów oceny końcowej będzie napisanie krótkiego raportu badawczego na podstawie  wyników otrzymanych podczas ćwiczeń. Powinien on być napisany na wzór publikacji i zawierać: 1. Tytuł – zwięzły i czytelny; 2. Streszczenie – 10% całości raportu; 3. Wstęp – max. 1 strona; 4. Materiał i metody – max. 2 strony; 5. Wyniki i Dyskusja – max. 2 strony; można dołączyć tabele, zdjęcia, wykresy; 6. Podsumowanie – max. 1 strona; 7. Literatura – minimum 3 pozycje. Wstęp Do tej pory postęp w hodowli zwierząt opierał się na wiedzy z zakresu genetyki cech ilościowych,  nauk o żywieniu zwierząt oraz biotechnik rozrodu. Osiągnięcia genetyki molekularnej stwarzają nadzieję na  dalszy postęp w hodowli zwierząt poprzez identyfikację genów determinujących cechy ilościowe zwierząt.  W hodowli zwierząt po raz pierwszy zastosowano techniki biologii molekularnej w celu badania  białek mleka w latach 50-tych XX wieku. Obecnie uznanymi markerami są geny kodujące białka mleka – kazeiny i białka serwatki, mające znaczący wpływ na skład chemiczny i jakość mleka krów.  Z   technologicznego   punktu   widzenia   najbardziej   pożądane   jest   mleko   o   zwiększonym   udziale  kappakazeiny,   ze   względu   na   wyższą   wydajność   serowarską   i   lepsze   parametry   technologiczne.   Jej  zawartość w mleku krowim waha się w granicach 2,4-2,6% i stanowi ona ok. 78-85% ogółu białek mleka. 

(…)

… i innych komponentów wewnątrzkomórkowych do roztworu. Zazwyczaj równolegle
prowadzi się inaktywację nukleaz komórkowych za pomocą enzymów proteolitycznych (np. proteinazy K),
aby zabezpieczyć DNA przed ich degradującym działaniem. Kolejnym krokiem jest oddzielnie kwasu
nukleinowego od białek oraz od pozostałych rozpuszczalnych komponentów komórkowych. Ostatnim
etapem jest wytrącanie DNA poprzez dodanie roztworu…
… laboratoryjny
- pipety: P-20, P-200, P-1000
- końcówki do pipet: P-20, P-200, P-1000
- probówki o pojemności 1,5 ml
Zanim przystąpisz do izolacji przygotuj:
 Próby: próby świeżego mleka należy odtłuścić poprzez wirowanie przez 15 minut przy 3000
obr./min. w temperaturze 4oC, a następnie zebrać tłuszcz. Tak przygotowane chude mleko może
zostać zamrożone w temperaturze – 20oC gotowe do izolacji DNA.
 Bufor…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz