Biologia molekularna - strona 3

note /search

Cykl komórkowy - Ekspresja genów

 • Uniwersytet Gdański
 • Biologia molekularna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1309

Cykl komórkowy  Procesy komórkowe z udziałem DNA  Ekspresja genów   DNA  DNA  RNA  Białko  Trans-      krypcja  Trans-    lacja  Repli- kacja  Synteza DNA i następujący po niej rozdział potomnych   cząsteczek DNA podczas podziału komórki muszą  być ściśle kontrolowane    Prokaryota:    -  Zaraz po ...

Material genetyczny organizmów

 • Uniwersytet Gdański
 • Biologia molekularna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

Materiał genetyczny organizmów  Wirusy  Wirusy  – brak metabolizmu, zdolności do samoistnego  pomnażania. Mają materiał genetyczny.   Po infekcji komórek gospodarza korzystają z ich enzymów  do produkcji wirusów potomnych.    Wirus mozaiki tytoniu  ssRNA   DNA 

Pytania na egzamin - Błony biologiczne

 • Uniwersytet Gdański
 • Biologia molekularna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1211

1. Składnik błon biologicznych - typy białek 2. Powstawanie chromoplastów - z jakich typów plastydów 3. Fitoferrytyna - występowanie Fitoferrytyna   - kompleks   żelaza   z   białkiem ,   nietoksyczna   zapasowa forma żelaza w   komórce ro...

Raport- biologia molekularna

 • Uniwersytet Gdański
 • Biologia molekularna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

Określenie zmian morfologicznych i liczebności komórek traktowanych różnymi stężeniami sulforafanu i nokodazolu w porównaniu z komórkami kontrolnymi. Przeżywalność komórek w próbce kontrolnej była najwyższa ze wszystkich obserwowanych płytek. Komórki na płytce kontrolnej tworzyły dużą kolonię. Pod ...

Makromolekuły - pytania na egzamin

 • Politechnika Śląska
 • Biologia molekularna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

Questions from Makropierdoły 1 - Schemat generacji dendromeru czwartego rzędu i właściwości gdy na powierzchni znajdują się grupy NH 2 2 - jakie są reakcje uboczne metylochlorowania polistyrenu 3 - siły van der waalsa w strukturze gospodarz-g...

Zwierzęta transgeniczne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia molekularna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1456

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Określenie ,,transgeniczny’’ odnosi się do organizmu, do genomu którego wprowadzono sztucznie obcy materiał genetyczny. Pierwszego zabiegu transgenizacji dokonano w roku 1973, wprowadzając wirusowy DNA do komórek ludzkich hodowanych in vitro. Bada...

Organizmy genetycznie modyfikowane

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia molekularna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2261

Wykład 1   Biologia molekularna Organizmy genetycznie  modyfikowane (GMO) Transgenizacja Zwierząt Transgenizacja   Określenie ,,transgeniczny’’ odnosi się do  organizmu, do genomu którego wprowadzono sztucznie  obcy materiał genetyczny. Pierwszego zabiegu  transgenizacji dokonano w roku 1973, wpr...

Biologia molekularna- pytania egzaminacyjne

 • Politechnika Wrocławska
 • Biologia molekularna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 931

1.    Do czego służą enzymy restrykcyjne (naprawa, degradacja własnego dna, obcego dna, rekombinacji fragmentów homologicznych, wymysł inżynierii genetycznej) 2.    Metoda PCR 3.    Co potrzebujemy w dideoksy (4 dNTP, matryce, znakowany starter) 4.    Student wykonuje doświadczenie z insercja inakty...

Wykład - transkrypcja u bakterii

 • Biologia molekularna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1792

Transkrypcja Synteza RNA na matrycy DNA, katalizowana jest przez polimerazę RNA zależną od DNA Synteza RNA zachodzi zawsze w kierunku od końca 5' cząsteczek RNA do jej końca 3” Tylko jedna nić jest transkrybowana -Tworzenie się wiązania fos...

Wykład - transkrypcja u eukariota

 • Biologia molekularna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3549

Transkrypcja u Eukariota Polimerazy RNA zależne od DNA Polimeraza Transkrybowane geny Polimeraza RNA I Geny kodujące:25S, 28S, 5,8S, 18SrRNA Polimeraza RNA II Geny kodujące białka, geny kodujące większość małych jądrowych RNA(saRNA, m...