Związki wyznaniowe - strona 2

note /search

Mapa wyznaniowa II RP wg statusu prawnego związków wyznaniowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Mapa wyznaniowa II RP wg statusu prawnego związków wyznaniowych Wyróżnia się 4 rodzaje stanów prawnych, w jakich znajdowały się związki wyznaniowe: 1. Związki wyznaniowe uznane de jure (było ich 7): a) Kościół rzymskokatolicki, b) Żydowski Związek Religijny, c) Wschodni Kościół Staroobrzędowcy ni...

Organizacja Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

Organizacja Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce Kościół posiada hierarchiczny ustrój kościelny. Kardynałowie - przysługuje im prawo wyboru biskupa rzymskiego. Papież zwołuje ich dla rozważenia poważnych spraw i powierza im różne kierownicze urzędy w strukturze Kościoła. Kolegium kardynałów składa...

Procedura rejestracji związku wyznaniowego w polskim prawie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 973

Procedura rejestracji związku wyznaniowego w polskim prawie Art. 31 ustawy z 17 maja 1989 roku z późniejszymi zmianami mówi, że prawo wniesienia wniosku do wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, dokonywanego przez ministra spaw wewnętrznych i administracji, przysługuje co najmn...

Religijność Polaków w świetle badań opinii publicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Religijność Polaków w świetle badań opinii publicznej Badanie przeprowadzone pod koniec lat 90-tych XX wieku (chyba 1997 rok, CBOS): 95% - Polacy uważają się za wierzących. 61% - wierzy w Boga i nie ma żadnych wątpliwości, że istnieje. 58% - bierze udział w praktykach religijnych raz w tygodniu ...

Tolerancja religijna według Jurgena Habermasa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Tolerancja religijna według Jurgena Habermasa Habermas - to wielka osoba, która wyznacza pewne poziomy myślenia we współczesnej myśli społecznej; jest filozofem. Jego poglądy: Moja tolerancja przekazywana jest społeczeństwu. Społecz...

Charakterystyka wystroju kościoła w katolicyzmie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Charakterystyka wystroju kościoła (jako budowli) w katolicyzmie Ołtarz - najważniejszy element (od VI - VII wieku pojawiły się ołtarze boczne). Prawie do końca pierwszego tysiąclecia kapłan stał za mensą (blatem) ołtarza i odprawiał mszę twarzą do wiernych. Świeczniki i krucyfiksy - od XIII wieku z...

Struktura Kościoła rzymskokatolickiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

Struktura Kościoła rzymskokatolickiego Wszystkie sprawy organizacyjne regulowane są przez kodeks prawa kanonicznego. W myśl jego postanowień podstawową jednostką Kościoła jest diecezja (mogą się łączyć w metropolie - prowincje), która z kolei dzi...

Wykład - Charakterystyka podstaw doktrynalnych poszczególnych nurtów p...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Charakterystyka podstaw doktrynalnych poszczególnych nurtów protestantyzmu Podstawą protestantyzmu jest uznanie biblii za jedyne źródło wiary (odrzucenie Tradycji). Akcentuje się wolność działania ducha Bożego, odpuszczenie grzechów tylko z łaski Boga i usprawiedliwienie przez wiarę oraz kapłaństwo...