Mapa wyznaniowa II RP wg statusu prawnego związków wyznaniowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mapa wyznaniowa II RP wg statusu prawnego związków wyznaniowych - strona 1 Mapa wyznaniowa II RP wg statusu prawnego związków wyznaniowych - strona 2 Mapa wyznaniowa II RP wg statusu prawnego związków wyznaniowych - strona 3

Fragment notatki:

Mapa wyznaniowa II RP wg statusu prawnego związków wyznaniowych
Wyróżnia się 4 rodzaje stanów prawnych, w jakich znajdowały się związki wyznaniowe:
1. Związki wyznaniowe uznane de jure (było ich 7):
a) Kościół rzymskokatolicki, b) Żydowski Związek Religijny, c) Wschodni Kościół Staroobrzędowcy nie posiadający hierarchii duchownej, d) Muzułmański Związek Religijny, e) Karaimski Związek Religijny, f) Kościół Ewangelicko - Augsburski,
g) Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.
2. Związki wyznaniowe nie uznane (działające na podstawie przepisów byłych państw zaborczych) - było ich 28:
a) Kościół Ewangelicko - Reformowany z konsystorzem w Warszawie (Jednota Warszawska), b) Wileński Kościół Ewangelicko - Reformowany z konsystorzem w Wilnie (Jednota Wileńska), c) Kościół Ewangelicko - Unijny, d) Kościół Ewangelicko - Unijny na Polskim Górnym Śląsku, e) Kościół Ewangelicko - Luterski (staroluterski) w Polsce Zachodniej, f) Kościół Ewangelicki Augsburskiego i Helweckiego Wyznania w byłym zaborze Austriackim, g) Hernhuci (Bracia Morawscy), h) Kościół Starokatolicki, i) Starokatolicki kościół mariawitów (Kościół mariawicki), j) Mennonici, k) Wschodni kościół Staroobrzędowcy posiadający hierarchię duchowną (tzw. Popowcy), l) Związek Słowiańskich Zborów Baptystów w Polsce, ł) Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Baptystów, m) Zielonoświątkowcy, n) Związek Słowiańskich Zborów Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce, o) Ewangeliczni Chrześcijanie Języka niemieckiego, p) Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Ewangelicznych chrześcijan, r) Wolni Ewangeliczni Chrześcijanie, s) Społeczność Adwentystów Dnia siódmego, t) Ewangeliczni chrześcijanie Dnia siódmego, u) Reformowany Zbór Adwentystów Dnia Siódmego, w) Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego, x) Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego „Epifania”, y) Zjednoczenie Badaczy Pisma Świętego (Wolni Badacze Pisma Świętego), z) Polskie Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego, ź) Kościół anglikański, ż) Chrześcijanie w Duchu (Malewańcy).
3. Związki wyznaniowe nie uznane de iure (tolerowane na podstawie art. 111 i 112 konstytucji marcowej) - jest ich 14:
a) Wolny Kościół Luterański, b) Stowarzyszenie Nauki Chrześcijańskiej (Chrystian Science), c) Związek Kościołów Chrystusowych (grupa K. Jaroszewicza), ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz