Związki wyznaniowe

note /search

Bilans zysków i strat polityki wyznaniowej w II RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1071

. Bilans zysków i strat polityki wyznaniowej w II RP Zaobserwowano znikomą liczbę akcji unifikacyjnych. Spośród 42 związków wyznaniowych tylko 7 wyznań otrzymało przepisy regulujące na nowych zasadach ich położenie prawne. W tej grupie...

Charakterystyka świąt w prawosławiu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1092

. Charakterystyka świąt w prawosławiu W Kościele prawosławnym święta obchodzi się według kalendarza juliańskiego. Jest 12 głównych świąt (9 stałych, obchodzonych zawsze tego samego dnia oraz 3 ruchome, związane z cyklem paschalnym). Data juliańska/gregoriańska Wielkie nieruchome święta na cześć C...

Charakterystyka konkordatu z 1925 roku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1323

Charakterystyka konkordatu z 1925 roku 10 lutego 1925 roku w Watykanie podpisano konkordat. Ze strony polskiej pełnomocnik rządu - Stanisław Grabski i ambasador Władysław Skrzyński; ze Stolicy Apostolskiej zaś sekretarz stanu kardynał Pietro Gasparii. Konkordat wszedł w życie 2 sierpnia 1925 roku. ...

Charakterystyka terminu polityka wyznaniowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

Charakterystyka terminu polityka wyznaniowa Polityka wyznaniowa wynika z dwóch przesłanek: Prywatny wymiar religii (konieczność ochrony prawa do wolności sumienia, przekonań i uczuć religijnych, które stanowi jedno z praw człowieka) Publiczny wymiar religii (konieczność respektowania roli, jaką r...

Charakterystyka ustawodawstwa wyznaniowego w II RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Charakterystyka ustawodawstwa wyznaniowego w II RP Konstytucja z 17 marca 1921 roku: Jej przepisy są wynikiem kompromisu zawartego pomiędzy prawicowcami, którzy chcieli Kościołowi rzymskokatolickiemu nadać charakter kościoła panującego, a państwu dać charakter wyznaniowy i postulatami, by budować ...

Charakterystyka ustawodawstwa wyznaniowego w Polsce komunistycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Charakterystyka ustawodawstwa wyznaniowego w Polsce komunistycznej Mała Konstytucja z 19 lutego 1947 roku nie zawierała ani jednego słowa na temat kwestii wyznaniowych. Deklaracja Sejmu Ustawodawczego z 22 lutego 1947 roku zobowiązywała się m. in. do realizacji równości wobec prawa bez względu na ...

Główne determinanty polityki wyznaniowej III RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1526

Główne determinanty polityki wyznaniowej III RP Polityka wyznaniowa po 1989 roku naznaczona została przez szereg przesłanek: a) Czynnik religijny stał się czynnikiem politycznym, wykorzystywanym w walce między ugrupowaniami politycznymi; b) Toczyła się ogólnospołeczna dyskusja o miejscu i roli re...

Główne determinanty polityki wyznaniowej Polski lat 1944-1989

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057

Główne determinanty polityki wyznaniowej Polski lat 1944 - 1989 Powojenną politykę wyznaniową Polski wyznaczały dwie główne przesłanki: a) Oficjalnie głoszona i formalnie akceptowana ideologia marksizmu - leninizmu. b) Zmieniające się uwarunkowania polityczne, decydujące zarówno o rozwiązaniach p...

Historyczny rozwój współczesnych religii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

. Historyczny rozwój współczesnych religii Religia - to oparty na tradycji zespół przekonań (wierzeń) dotyczących świata (w tym także człowieka i ludzkości) oraz sił nimi rządzących, w których to przekonaniach odzwierciedla się stosunek człowieka do - różnie pojmowanego sacrum, uzewnętrzniający się...