Charakterystyka ustawodawstwa wyznaniowego w Polsce komunistycznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka ustawodawstwa wyznaniowego w Polsce komunistycznej - strona 1 Charakterystyka ustawodawstwa wyznaniowego w Polsce komunistycznej - strona 2 Charakterystyka ustawodawstwa wyznaniowego w Polsce komunistycznej - strona 3

Fragment notatki:

Charakterystyka ustawodawstwa wyznaniowego w Polsce komunistycznej
Mała Konstytucja z 19 lutego 1947 roku nie zawierała ani jednego słowa na temat kwestii wyznaniowych.
Deklaracja Sejmu Ustawodawczego z 22 lutego 1947 roku zobowiązywała się m. in. do realizacji równości wobec prawa bez względu na narodowość, rasę, religię, płeć, pochodzenia, stanowisko lub wykształcenie, wolność sumienia i wyznania.
Dopiero konstytucja PRL z 22 lipca 1952 roku traktowała o kwestiach wyznaniowych:
Art. 67 - obywatele mają równe prawa bez względu na wyznanie.
Art. 81 - obywatele PRL niezależnie od wyznania mają równe prawa we wszystkich dziedzinach życia państwowego, politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Szczerzenie nienawiści lub pogardy, wywołujące waśni albo poniżanie człowieka ze względna różnice narodowości, rasy czy wyznania są zakazane.
Art. 82 - PRL zapewnia obywatelom wolność sumienia i wyznania. Kościół i inne związki wyznaniowe mogą swobodnie wypełniać swoje funkcje religijne. Nie wolno zmuszać obywateli do niebrania udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych. Nie wolno też nikogo zmuszać do udziału w takich czynnościach. Kościół jest oddzielony od państwa.
W latach 1952 - 1989 nie zostały wypracowane jednolite koncepcje polityki i ustawodawstwa wyznaniowego (wynikało to z przewagi do końca lat 70-tych opcji dogmatycznej, kierujących się wskazaniami marksizmu i dążeniem do stworzenia społeczeństwa wyznającego pogląd ateistyczny). Dla tej opcji charakterystyczne było: ograniczenie swobody wykonywania funkcji religijnych przez Kościoły i związki wyznaniowe do wąsko pojmowanych spraw kultu i katechezy, odrzucanie zasad neutralności światopoglądowej państwa wraz z intensywną indoktrynacją ateistyczną, pozbywanie Kościołów i związków wyznaniowych samodzielności organizacyjnej i funkcjonalnej, rozbudowany system nadzoru nad ich działalnością.
Do 1989 roku zarejestrowanych jako stowarzyszenia były raptem 22 Kościoły i związki wyznaniowe (jako stowarzyszenia zwykłe zarejestrowanych było 6 Kościołów i zw. wy.).
17 maja 1989 roku - ustawy wyznaniowe:
a) Ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego
b) Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania - (państwo ma charakter świecki, neutralny w sprawach religijnych, a Kościoły i związki wyznaniowe są niezależne od państwa przy wykonywaniu swych funkcji religijnych i organizacyjnych). Uchylone zostały przepisy ograniczające ich autonomię i samorząd. Ustawa potwierdzała zasadę równouprawnienia wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych, niezależnie od formy uregulowania ich sytuacji prawnej. Przewidziane zostały także liberalne zasady rejestracji powstających Kościołów i związków wyznaniowych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz