Charakterystyka ewolucji myśli dogmatycznej soborów powszechnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka ewolucji myśli dogmatycznej soborów powszechnych - strona 1 Charakterystyka ewolucji myśli dogmatycznej soborów powszechnych - strona 2 Charakterystyka ewolucji myśli dogmatycznej soborów powszechnych - strona 3

Fragment notatki:

Charakterystyka ewolucji myśli dogmatycznej soborów powszechnych w Kościele rzymskokatolickim
Lp.
Miejsce
Data
Zatwierdzone prawdy i podjęte decyzje
1
Nicea
325
Chrystus jest prawdziwym Bogiem. Chrystus jest współistotny Ojcu, jest zrodzony, a nie stworzony, ustalenie tekstu wspólnego wyznania wiary (Symbol Nicejski)
2
Konstantynopol
381
Symbol Konstantynopolitański: Chrystus ma pełną naturę ludzką, trzy osoby Trójcy Świętej są wieczne i mają tę samą naturę Bożą
3
Efez
431
Jezus jest Bogiem, narodzonym z Maryi, która jest Matką Boga
4
Chalcedon
451
Jezus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem
5
Konstantynopol (II sobór)
553
6
Konstantynopol (III sobór)
680-681
7
Nicea (II sobór)
787
Zaaprobowanie kultu obrazów, ale potępienie obrazoburstwa (widzenie w obrazach bożyszcz)
8
Konstantynopol (IV sobór)
869-870
27 kanonów i kanony dogmatyczne (kanon 11 odrzucił naukę jakoby człowiek miał 2 dusze)
9
Lateran (I sobór)
1123
22 kanony w sprawach dyscyplinarnych i moralnych (potwierdzenie celibatu, potępienie symonii)
10
Lateran (II sobór)
1139
30 kanonów, likwidacja schizmy związanej z podwójnym wyborem papieża
11
Lateran (III sobór)
1179
12
Lateran (IV sobór)
1215
70 kanonów; nauka o sakramentach (transsubstancja celem opisania tajemnicy przeistoczenia chleba i wina w ciało i krew Chrystusa podczas Eucharystii; spowiedź wielkanocna i przyjęcie Eucharystii w tym czasie
13
Lyon (I sobór)
1245
14
Lyon (II sobór)
1274
Duch Święty pochodzi zarazem od Ojca i Syna
15
Vienne
1311-1312
16
Konstancja
1414-1418
Komunia pod jedną postacią, potępienie Husa
17
Bazylea, Ferrara, Florencja
1431-1445
Szczegółowe przedstawienie nauki o Chrystusie
18
Lateran (V sobór)
1512-1517
Do zbawienia potrzebne jest poddanie się wszystkich wiernych papieżowi


(…)

… (dla spraw wewnętrznych) lub deklaracji (jeżeli są adresowane do niekatolików).
Prawo kanoniczne - skodyfikowany zbiór norm prawnych wyrażonych w kodeksie prawa kanonicznego. Kodeks prawa kanonicznego został opracowany w 1982 roku, wszedł w życie w 1983 roku. Odzwierciedla zmiany, jakie zaistniały po II soborze watykańskim (m. in. zmiana miejsca i roli świeckich w Kościele, podniesienie rangi Kolegium Biskupiego w zarządzaniu Kościołem).
Prawo zakonne (częściowo skodyfikowane w kodeksie postępowania karnego).
Prawo partykularne (statuty i uchwały konferencji episkopatów, normy synodalne, dekrety i przepisy ordynariusza).

… nauki o Bogu Stwórcy, który objawia siebie, mimo że jego istnienie można poznać za pomocą rozumu; prawdziwa interpretacja Pisma Świętego jest dziełem Kościoła.
21
Watykan (II sobór)
1962-1965
Reforma liturgii: języki narodowe, powołanie Synodu Biskupów, ogłoszenie 4 konstytucji: dogmatycznej o Kościele, o Objawieniu Bożym, o liturgii świętej, duszpasterskiej w Kościele współczesnym. Było także 9…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz