Konferencja Episkopatu

note /search

Teologia wyzwolenia- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 756

. Podstawowe założenia zostały sformułowane przez Konferencje Episkopatu Latynoamerykańskiego obradujące...

Wyszyński i Wojtyła, Sobór Watykański II-wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

, że tak, inne, że nie i że chciał, by po nim prymasem został sekretarz konferencji episkopatu bp pomocniczy warszawski Bronisław...

Kościół w Polsce-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1078

i konferencji episkopatu Polski - składa się: - z ich upoważnionych przedstawicieli, - w uzgodnionej liczbie...

Osobowość prawna - omówienie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 889

te które są pozywane przez Konferencję Episkopatu Polski, albo Biskupa Diecezjalnego, albo też inną władzą kościelną...