Działalność misyjna i charytatywna Kościoła-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność misyjna i charytatywna Kościoła-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Działalność misyjna i charytatywna Kościoła.
Caritas Polska
Jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski.
Reaktywowana 10.10.1990 r.
Działa w oparciu o ustawę z 17.05.89 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego.
Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 r. Posiada własna osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego.
Koordynuje prace 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce.
Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa.
Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom.
Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.
Początki działalności Caritas w Polsce to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy.
Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji.
Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńczo-wychowawcze: Stacje Opieki caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domu Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dziennego pobytu dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp.
Programy Caritas w Polsce
Pomoc krajowa: organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Kromka Chleba, Program Skrzydła, Okno życia
Pomoc zagraniczna: Adopcja na odległość
Działalność misyjna Kościoła w Polsce
Domena zakonników?
Fideidoniści
Duchowni i świeccy misjonarze - ponad 2 tys. Polaków
Praca z młodzieżą i dziećmi: Kolędnicy misyjni, Koła misyjne, Wolontariusze, Modlitwa za misjonarzy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz