Sytuacja socjo-ekonomiczna Afryki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sytuacja socjo-ekonomiczna Afryki - strona 1 Sytuacja socjo-ekonomiczna Afryki - strona 2 Sytuacja socjo-ekonomiczna Afryki - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 9.01.2012 Sytuacja socjo - ekonomiczna Afryki Dane Banku Światowego z 2004 roku Wielkość PKB dla części kontynentu położonego na południe od Sahary wynosiła zaledwie 436,5 mln USD co stanowi zaledwie 1,08% dochodu globalnego (dodatkowo 38% stanowi PKB RPA)
Dla 11 - 12% ludności świata (ok. 760 mln) PKB w przeliczaniu a jednego mieszkańca to 600$
Statystyka poziomu biedy i jakości życia Od 1991 roku stale rośnie liczby mieszkańców regionu mających do dyspozycji mniej niż 1$ dziennie:
W 1981 - 164 mln
1990 - 227 mln
1999 - 284 mln
2002 - 303 mln
Jednocześnie w skali globalnej liczba tej grupy zmalała we wskazanym okresie z 1482 do 1015 mln.
W Afryce Subsaharyjskiej wzrosło z 11% do 30% liczby ubogich w skali globalnej.
Human Development Index (HDI) to wskaźnik używany przez ONZ, określający poziom rozwoju społecznego. Na HDI składają się trzy podstawowe zmienne:
Zdrowie i długość życia (oczekiwana długość życia)
Dostęp do wiedzy (wskaźnik skolaryzacji i alfabetyzacji)
Standard życia (PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca)
Wskaźnik przyjmuje wartości od 0 do 1, gdzie 1 to wartość najwyższa. W ostatnim raporcie Human Development Report z 2007/2008 sklasyfikowano 177 państw.
Wskaźnik odnośnie średniej długości życia:
Południowa Afryka - od lat 90 tych epidemia AIDS obniżyła średnią długość życia do 40 lat, 11Zambia - 37,7 lat; Zimbabwe - 36,6; Suazi - 31,3; Lesotho - 35,2; Botswana - 34,9; Uganda - 48,4; Nigeria - 43,3; Kenia - 47,5; Madagaskar - 56,1; Afryka Subsaharyjska - 46,1; świat arabski - 46,4.
Poziom alfabetyzacji:
Dla Afryki Subsaharyjskiej (pow. 15 r. życia) - 63,3%
Azja Płd. - 60,9%
Świat arabski - 69,9%
Ameryka Łacińska i Karaiby - 90,2%
Azja wsch. i Pacyfik - 90,7%
Świat rozwinięty - 100%
Burkina Faso - 21,8%; Mali - 19%; Czad - 25,7%
Sytuacja dzieci:
Wysoka śmiertelność.
W Tanzanii 250 tys. dzieci umiera przed końcem 5 r. życia, najczęściej z powodu nieuleczalnych chorób.
Madagaskar:
Tylko 55% dzieci jest zaszczepiona
50% w wieku 5-59 miesięcy ma anemię
50% dzieci poniżej 5 r. życia jest poniżej normy wagowej, a 26% poważnie odbiega od normy.
1/13 dzieci umiera prze 5 rokiem życia
Edukacja szkolna:
50% dzieci nie ma dostępu do szkół, zaledwie 25% kończy szkołę podstawową.
W jednej klasie uczy się 55-100 dzieci. 70% klas nie ma ławek i krzeseł. 90% wydatków na szkolnictwo stanowią pensje nauczycieli.


(…)

… jako:
31% pomoc domowa
19,8% sprzedawcy uliczni
9,4% przy robotach polu
7% kelnerzy
7% prostytucja
3,3% nocni struże 16,5% inne zajęcie
Nowe pojęcie dla Afryki - „dzieci ulicy” ok. 10 mln dzieci
Brak opieki lekarskiej: Kenia 1 lekarz na 20 tys. mieszkańców; Burkina Faso 1 lekarz na 265tys. Najczęstsze przyczyny śmierci wśród ludzi:
Biegunka 3 mln
Malaria 1 mln
Dyfteryt, koklusz, tężec1,2 mln
Zapalenie płuc 4 mln
300 mln ludzi nie ma dostępu do wody pitnej. Sytuacja więźniów na Madagaskarze
Liczba więźniów: 1997r. 21500 osób; 2006r. 20000 osób
Dwie grupy przyczyn przepełnienia zakładów karnych:
Pogłębiające się ubóstwo mieszkańców w kraju (70% ludności ma do dyspozycji mniej niż 1$ dziennie)
Korupcja i opieszałość wymiaru sprawiedliwości. 60% więźniów to osoby oczekujące na wyrok):
opłaty sądowe

Więzienie przeznaczone jest dla 80 -100 osób
W ciemnych celach o powierzchni 20m^2 przebywa po 15-25 osób
Nie ma lekarzy ani infirmerii
Bardzo małe racje żywnościowe Śmiertelność Oskarżeni podobni jak w całym kraju, latam czekają na wyrok
W 2005 roku trzech więźniów od 1994 roku przebywa bez wyroku
Pomoc więźniom:
Pierwsza wizyta księdza w więźniu w Boże Narodzenia 1993. Po tym wydarzeniu następuje…
… zrealizowanych zostało 341 projektów na 5 kontynentach w 45 krajach Azja 132 projekty (39% wszystkich projektów) w 10 krajach
Afryka 129 (38%) w 17 krajach
Ameryka Łacińska 59 (16%) w 13 krajach
Oceania 12 (4%) w 3 krajach
Europa 10 (3%) w 2 krajach - Turcja i Albania
Kategorie projektów:
„ochrony i ratowania życia” związane z udzielaniem pomocy doraźnej lub stałej pomocy medycznej edukacyjne - dostęp do nauki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz