Zadania świetlicy środowiskowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania świetlicy środowiskowej - strona 1

Fragment notatki:

Praca Świetlicy adresowana jest do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Podstawowym celem jest szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień oraz socjoterapia. Dążeniem pracowników Świetlicy winno być wspomaganie rozwoju dzieci oraz ukształtowanie w nich takiej osobowości, by w przyszłości były zdolne do odpowiedzialnego, zdrowego emocjonalnie, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi życia. W placówce takiej prowadzi się następujące formy pracy środowiskowej:
pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia korekcyjne, kompensacyjne, indywidualne programy korekcyjne, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, wycieczek i biwaków, współpracę z rodziną dziecka, stałą współpracę, przede wszystkim z PCPR, ośrodkiem pomocy społecznej, szkołą oraz sądem itp. w miarę możliwości pomoc socjalną i dożywianie. W czym Ci pomóc ? Spróbuj, a dasz sobie radę. Dobrze, że jesteś ! Wszelkie zajęcia prowadzone z wychowankami zmierzać powinnydo budowania w nich poczucia własnej wartości, samoakceptacji, poszerzania samoświadomości, rozwoju umiejętności interpersonalnych, precyzowania celów życiowych. Uzupełnianie deficytów w tych sferach prowadzi do właściwego przystosowania do rzeczywistości i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
W Świetlicy zatrudnionych może być czterech pedagogów w zakresie: pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i terapeutycznej, pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej, pedagogiki pracy socjalnej, socjologii i pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz