Przykłady działających świetlic środowiskowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykłady działających świetlic środowiskowych - strona 1 Przykłady działających świetlic środowiskowych - strona 2 Przykłady działających świetlic środowiskowych - strona 3

Fragment notatki:

Zadania świetlicy środowiskowej:
Zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej ( w uzasadnionych przypadkach).
Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy  w nauce.
 Łagodzenie niedostatków  wychowawczych.
Eliminowanie zaburzeń zachowania.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
Wdrażanie programów profilaktycznych celem przeciwdziałania uzależnieniom.
Współpraca z rodziną wychowanków.
Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Świetlica działając w najbliższym środowisku lokalnym dziecka:
Wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji.
Zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością oraz uzależnieniami.
Współpracuje ze szkołami, MGOPS  i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, świetlica  kieruje się w szczególności:
Dobrem dziecka.
Poszanowaniem Konwencji Praw Dziecka.
Koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez rozwój zainteresowań i indywidualizację oddziaływań wychowawczych.
Poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego.
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 19:00. W okresie wakacje letnich i ferii zimowych placówka czynna jest od 8.00 do 16.00. Do świetlicy mogą być przyjęte dzieci i młodzież od 6 do 16 lat na ich prośbę, na prośbę (wyrażenie zgody rodziców), na wniosek szkoły, MOPS, PCPR, sądu, policji.
Wychowankowie zorganizowani są w trzech grupach wychowawczych:
GRUPA I - wiek: 6 - 9 lat
GRUPA II - wiek: 10 - 13 lat
GRUPA III - wiek: 14 - 16 lat
Na każdą grupę przypada wychowawca, który odpowiednio zajmuje się bieżącymi problemami, prowadzi odpowiednią dokumentację i jeżeli pojawiają się problemy to w celu ich rozwiązania kontaktuje się odpowiednio z pracownikiem socjalnym, z wychowawcą szkolnym lub z opiekunami prawnymi  danego wychowanka. Zajęcia socjoterapeutyczne, opiekuńczo-wychowawcze, wyrównawcze prowadzone są w oparciu o sporządzone rzetelnie programy pracy uwzględniające  potrzeby danej grupy. Na programy pracy poszczególnych zajęć  składa  się wiele atrakcyjnych technik i metod pracy grupowej aktywizujące  wszystkie dzieci niezależnie od posiadanych wiadomości czy umiejętności.
Harmonogram dnia, kolejność i czas  poszczególnych zajęć określa tygodniowy plan pracy świetlicy. Zdarza się, że plan tygodniowy jest modyfikowany w przypadku w których tematyka zajęć dostosowana zostaje do bieżących potrzeb wychowanków gdyż  wychodzimy z założenia, że zajęcia świetlicowe powinny uwzględniać spontaniczność dzieci oraz potrzeby wynikające z danej chwili.


(…)

… roku świetlicowego), w których uczestniczą dzieci, rodzice, sponsorzy, pracownicy Biura Pomorskiego Polskiej Akcji Humanitarnej oraz grono pedagogiczne szkoły nr 27. Każda z nich ma specjalną, właściwą sobie oprawę i atrakcje. Wszystkie zapewniają uczestnikom wspaniałą, wspólną zabawę. Świetlica organizuje ferie zimowe oraz kolonie letnie. Tym samym w czasie wolnym od nauki dzieci również maja zapewnioną fachową opiekę i twórczo wypełniony czas. "Umilisko" jest finansowane z darowizn sponsorów indywidualnych i biznesowych, dotacji ze środków publicznych i grantów. Dzięki programowi Pajacyk prowadzonemu przez Polską Akcję Humanitarną dzieci w świetlicy mają zapewniony codziennie pełnowartościowy posiłek. Stałymi sponsorami Świetlicy "Umilisko u Kaszczorka" są: PZU Życie SA Oddział Toruń Fundacja "Pomóżmy…
… w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych. § 11. Świetlica używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, nazwę statutową i adres siedziby. § 12. Wszelkie zmiany w statucie mogą zostać wprowadzone za zgodą Arcybiskupa Gnieźnieńskiego. Gniezno, 10 marca 2005
POLSKA AKCJA HUMANITARNA
O świetlicy
Świetlica środowiskowo-integracyjna "Umilisko u Kaszczorka" prowadzona jest przez Pomorskie Biuro Polskiej Akcji Humanitarnej, przy Szkole Podstawowej nr 27 w Toruniu, od stycznia 2001 roku. Placówka zapewnia fachową opiekę i atrakcyjne zajęcia w czasie pozalekcyjnym około 50 podopiecznym w wieku 7-13 lat. Świetlica ma charakter integracyjny, oznacza to, że dzieci, które do niej uczęszczają pochodzą z różnych środowisk. Głównym celem działań świetlicy jest zapewnienie podopiecznym…
… Dzieciom" Zakład Energetyczny Toruń SA Energohandel Sp. z o.o. Provimi Polska Urząd Miasta Torunia Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Świetlica środowiskowo - edukacyjna "Przyszłość" dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej zaczęła działać w kwietniu 2002 r. To miejsce, do którego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia. Opiekunowie pracują na zasadzie…
…, a następnie szukać w ogrodzie tzw. polskiego „zajączka”. Wielka radość malowała się twarzach dziecięcych, dla których w większości była to jedyna święconka wielkanocna. Takie były początki pracy charytatywnej s. Gizeli Kryszak.
Dopiero w 1996 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży zwrócił się z prośbą do Zgromadzenia Sióstr Serafitek o utworzenie świetlicy dla dziesięciorga dzieci…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz