Pomoc społeczna a wsparcie młodzieży

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2793
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomoc społeczna a wsparcie młodzieży - strona 1 Pomoc społeczna a wsparcie młodzieży - strona 2 Pomoc społeczna a wsparcie młodzieży - strona 3

Fragment notatki:

dr Józef Młyński. Notatka zawiera 11 stron i porusza zagadnienia takie jak: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, świetlice socjoterapeutyczne, świetlice środowiskowe, Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, lokalne programy stypendialne – Równe Szanse. Notatka również porusza zagadnienia takie jak: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, Ochotniczy Hufiec Pracy (OHP), Młodzieżowy Ruch na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii – „MONAR”.

(…)


Izabela Kowalska II Rok Wydział Studiów nad Rodziną
POMOC SPOŁECZNA
A WSPARCIE MŁODZIEŻY
Tematem omawianej przeze mnie pracy jest pomoc społeczna a wsparcie młodzieży. Na wstępie chciałabym wyjaśnić czym jest owa pomoc społeczna, czym praca socjalna, oraz czym jest wsparcie społeczne.
Praca socjalna, według definicji Pani Heleny Radlińskiej „ polega na wydobywaniu i pomnażaniu sił ludzkich…
… i pomoc społeczna. Dynamika instytucji”, Warszawa 2005.
www.batory.org.pl,
www.funduszestrukturalne.gov.pl.
Helena Radlińska, Pedagogika społeczna, Warszawa 1961, s. 355
Ustawa o pomocy społecznej, Dz.U. Nr 13 (1993) poz. 60, art. 2-5
G. Firlit-Fesnak, B. Szatur-Jaworska, Leksykon pojęć socjalnych, Warszawa 1995, s.45
D. Smykowska, Instytucje wsparcia społecznego, Łódź 2007, s.119
D. Smykowska…
… na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt. Wsparcie społeczne natomiast, rozumiane jest jako pomoc dostępna dla jednostki lub grupy, którą otrzymuje się podczas codziennych interakcji z innymi ludźmi. Jest to określone działanie jednych ludzi wobec innych. W takim układzie zawsze istnieje osoba lub grupa pomagająca i odbierająca wsparcie. Celem takiej interakcji jest zbliżenie do rozwiązania problemu…
… trzeba w nich uczestniczyć.
W pracy takiej świetlicy wykorzystuje się zarówno metodę indywidualnego przypadku, jak i metodę grupową organizując grupy wsparcia dla ofiar przemocy, uzależnionych od narkotyków, od alkoholu. Świetlice współdziałają z rodziną(organizują zajęcia świetlicowe, klubowe i specjalistyczne, żywienie i dożywianie wychowanków) oraz - jeśli pozwalają warunki lokalowe - prowadzą hoteliki.
Integracyjny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz