Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Funkcje opiekuńczo-wychowawcze szkoły

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Funkcje opiekuńczo-wychowawcze szkoły - strona 1

Fragment notatki:

Funkcje opiekuńczo-wychowawcze szkoły
funkcje opiekuńczo- wychowawcze wewnętrzne szkoły . Realizacja ich polega na zaspokojeniu potrzeb opiekuńczych dziecka powstających o szkole i związanych integralnie z procesem jej pracy. Do funkcji tych należy przede wszystkim : zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa osobistego , higiena pracy i ochrony zdrowia
funkcje opiekuńczo- wychowawcze wyrównawcze szkoły. Są one podejmowane przez szkołę w związku z niezaspokojonymi potrzebami opiekuńczymi dziecka i zaniedbaniami w pracy wychowawczej w innych kręgach środowiskowych przede wszystkim coś w rodzinie. Opieka całkowita szkoły - realizacja tej funkcji opiekuńczo- wychowawczych polega przede wszystkim na zapewnieniu opieki dzieciom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania bądź też dzieciom w których środowisku rodzinnym brak jest odpowiednich warunków opieki i wychowania
opieka specjalna szkoły- polega ona na indywidualnej organizacji i pomocy uczniom wykazującym różnego stopnia upośledzenia narządów ruchu oraz lepszego stopnia upośledzenia narządów zmysłowych , zwłaszcza wzroku i słuchu
integracyjne funkcje opiekuńczo- wychowawcze . Współdziałanie wszystkich podmiotów opieki
Zadania szkoły :
-udzielenie pomocy materialnej uczniom z rodzin znajdujących się w trudnych warunkach życiowych organizacji żywienia i dożywiania uczniów , opieka nad dziećmi w godzinach pracy ich rodziców , opieka nad dziećmi z rodzin wychowawczo niewydolnych , zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i ich skutkom
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz