Potrzeby dzieciństwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 791
Wyświetleń: 6741
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Potrzeby dzieciństwa - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka w formie ćwiczeń na temat: potrzeby dziecka i potrzeby opiekuńcze, zawiera takie informacje, jak: potrzeby dziecka i potrzeby opiekuńcze według Zdzisława Dąbrowskiego, klasyfikacja potrzeb dzieciństwa M. Tyszkowa, podopieczny jako ogólny wskaźnik diagnostyczny, diagnozowanie potrzeb ponadpodmiotowych, potrzeby dziecka i potrzeby opiekuńcze wg. Albina Kelma, klasyfikacja potrzeb dziecka według głównych sfer rozwoju i kształtowaniu się osobowości.

Ponadto notatka zawiera następujące zagadnienia: rola opieki w zaspakajaniu potrzeb dziecka, rola wychowania w zaspakajaniu potrzeb dziecka, rola nauczania w zaspakajaniu potrzeb dziecka, klasyfikacja potrzeb opiekuńczych według głównych środowisk opieki i wychowania oraz według właściwości organizmu dziecka, sieroctwo społeczne i możliwości jego kompensowania, pojęcie sieroctwa społecznego, drogi kompensacji sieroctwa, rodziny zaprzyjaźnione, rodzinne domy dziecka, adopcja, zadania opiekuńczo – wychowawcze rodziny w zaspokajaniu potrzeb dziecka, ocena funkcjonowania rodzin zastępczych.

Notatka z przedmiotu Pedagogika społeczna umożliwi uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości. Ponadto notatka pozwoli na przygotowanie sie do ćwiczeń i egzaminu.

Potrzeby dziecka i potrzeby opiekuńcze- aspekty diagnozy.
Potrzeby dziecka i potrzeby opiekuńcze według Zdzisława Dąbrowskiego:
Potrzeba-to odczuwalny przez człowieka brak czegoś, jest to stan pasywno- aktywny. Pasywny -potrzeba przejawia się zależności człowieka od tego, czego mu brak, a aktywna ponieważ zawarte jest dążenie do zaspokojenia i pragnienie przedmiotu, który może je zaspokoić.
Potrzeby opiekuńcze-możemy mówić tylko wtedy, gdy zgodnie z rzeczywistością i przyjętym rozumieniem potrzeb ludzkich- będzie ona czyjąś właściwością podmiotową, jako względnie stałą tendencją do opiekuńczego reagowania na potrzeby innych, zależnych od nas asymetrycznie osób i istot żywych. Potrzeby opiekuńcze- w potocznym rozumowaniu oznacza ono to samo co potrzeba, niezbędność opieki nad kimś, szczególnie w przypadkach występujących niedostatków lub z drugiej strony- taki niekorzystny stan, w jakimś się ktoś znajduje, a którego polepszenie i doprowadzenie do pożądanej normy wymaga interwencji opiekuńczej.
Klasyfikacja potrzeb dzieciństwa M. Tyszkowa:
Przywiązanie (bliskiego, fizycznego)
Stymulacji zmysłowej i społeczno- uczuciowej
Stałość otoczenia ( zwłaszcza osobowego)
Wzrostu i rozwoju
Znaczenia i ważności
Aktywności przedmiotowej ( zabawowej) w środowisku
Oparcia, wzoru
Relacji partnerskich
Poczucia własnej tożsamości i wartości
Eksperymentowania w pełnieniu różnych ról społecznych.
Podopieczny jako ogólny wskaźnik diagnostyczny:
Dla pełnej rozwiniętej diagnozy potrzeb ponadpodmiotowych istotne ma znaczenie akt zakwalifikowania kogoś do kategorii „ podopiecznych”, ustalenia że posiada ona właściwe jej podstawowe cechy, to jest zaliczanie do takiego zbioru osób wobec których zachodzi konieczność roztoczenia opieki, przede wszystkim ze strony rodziny lub społeczeństwa przez jego odpowiednie instytucje.
Dla pełnej diagnozy potrzeb ponadpodmiotowych ważne jest znaczenie czy podopieczny należy do kategorii podopiecznych wyczekujących czy rzeczywistych.
Podopieczny rzeczywisty-to sobą posiadające potrzeby ponadpodmiotowe oraz opiekuna, który je zaspakaja w nawiązanych stosunkach opiekuńczych.
Podopieczny wyczekujący- to sobą posiadająca jedynie potrzeby ponadpodmiotowe, zaś opiekun zostaje na razie powinnością i możliwością otoczenia osobowego

(…)

… wszelką radą i pomocą dla osób ubiegających się o adopcję. Najważniejszym czynnikiem, który decyduje o skutecznej adopcji jest odpowiednia postawa przyszłych rodziców. Równie ważnym czynnikiem jest wiek dziecka - najbardziej optymalny wiek to od trzech do dziewięciu miesięcy. W przypadku adopcji dziecka starszego powinno się wziąć pod uwagę to, że dziecko może mieć pewne zaburzenia osobowości
… ( niewidomi i niedowidzący)
Umysłowe- różnego stopnia
Zagrożenia zdrowia:
Zły stan higieny domowej i wadliwy tryb życia dziecka
Stan osłabienia organizmu
Choroby, zwłaszcza choroby przewlekłe, wymagającej stałej opieki lekarskiej oraz choroby o charakterze epidemicznym
Przedstawiona klasyfikacja potrzeb według zagrożenia sytuacji zagrożenia ma charakter ramowy. W konkretnych przypadkach zagrożenia…
…, lecz nie otrzymują przez pewien okres z powodu braku miejsca w instytucjach społecznych ( dom dziecka, internat, przedszkole żłobek) środkowe finansowych czy też z innych powodów. Najpierw trzeba dokonać pełnego rozpoznania aktualnych potrzeb ponadpodstawowych jednostki lub grupy, a także poziomu ich zaspokajania i na tej podstawie zakwalifikować ja do określonej grupy subkategorii podopiecznych.
Diagnozowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz