Kościół katolicki w Polsce i na świecie

note /search

Biskup i jego władza-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 329
Wyświetleń: 784

Biskup i jego władza Kim jest biskup w Kościele katolickim? Następcą apostołów Powstanie Kościoła połączone jest z ustanowieniem przez Chrystusa grona apostołów. Apostołowie: -powołani przez Jezusa, posłani przez Chrystusa głosili Ewangelię -wybrali sobie pomocników i przez nałożenie rąk udzie...

Duchowni i laikat-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 875

Duchowni i laikat (tytuły, funkcje, godności kościelne i uprawnienia świeckich w Kościele) Tytuły wynikają ze: święceń, funkcji, honoru (godności). Ze święceń: diakon prezbiter (ksiądz) biskup Z funkcji: metropolita arcybiskup dziekan proboszcz

Działalność misyjna i charytatywna Kościoła-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1323

Działalność misyjna i charytatywna Kościoła. Caritas Polska Jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Reaktywowana 10.10.1990 r. Działa w oparciu o ustawę z 17.05.89 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Odwołuje si...

Konferencja episkopatu i jej uprawnienia-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 742

Konferencja Episkopatu Polski i jej uprawnienia. List Apostołów „Apostolos suois” Czym jest Konferencja Episkopatu? Instytucję utworzoną przez Stolice Apostolską stanowią biskupi związani z danym terenem, w łączności z Biskupem Rz...

Kongregacje papieskie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1043

Kongregacje Kardynałów w okresie przygotowania wyboru papieża. Dwojakiego rodzaju kongregacje Kardynałów w czasie Sede Vacante: - ogólne, to znaczy całego kolegium aż do rozpoczęcia wyboru, - partykularne: Kardynał Kamerling i 3 kardynałów,...

Konklawe-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1092

Konklawe- wybieranie papieża Miejsce wyboru i osoby tam dopuszczone z racji swojego urzędu Konklawe wybierające biskupa rzymskiego: - w granicach terytorium Watykanu, - w określonych sektorach i budynkach zamkniętych dla osób postronnych, - w ...

Papież- możliwość rezygnacji z urzędu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 924

Papież- możliwość rezygnacji z urzędu Prawo kanoniczne o rezygnacji: Sekcja I: Najwyższa władza Kościoła: Rozdz. I: biskup rzymski i kolegium biskupów Kan. 332. Par. 2: Gdyby się zdarzyło, że Biskup Rzymski zrzekłby się swego urzędu, to do ważności wymaga się, by zrzeczenie zostało dokonane: -...

Papież i państwo watykańskie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 987

Papież i państwo watykańskie Kuria Rzymska „W wykonaniu najwyższej, pełnej i bezpośredniej władzy Biskup Rzymski posługuje się dykasteriami, czyli urzędami Kurii Rzymskiej, które w jego imieniu i mocą jego autorytetu pełnią swą posługę”. SWII Sekretariat stanu stolicy apostolskiej: Sekretarz Sta...

Przepisy kościoła o wyborze papieża-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 798

WYBÓR BISKUPA RZYMSKIEGO Rozdział I Elektorzy Biskupa Rzymskiego 33. Prawo wyboru Biskupa Rzymskiego przysługuje jedynie Kardynałom Świętego Kościoła Rzymskiego, z wyjątkiem tych, którzy przed dniem śmierci Papieża lub dniem, w którym nastąpił wakat Stolicy Apostolskiej, ukończyli już 80 rok życi...

Kościół w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1092

Kościół Katolicki w Polsce- przepisy ogólne Ustawa z 1989 r.: - wypełnieniem zobowiązań Konstytucji RP, - zasad przyjętymi w Karcie Narodów zjednoczonych, w Powszechnej deklaracji praw człowieka, międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i politycznych, akcie końcowym konferencji bezpieczeństwa i...