Papież- możliwość rezygnacji z urzędu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Papież- możliwość rezygnacji z urzędu - strona 1 Papież- możliwość rezygnacji z urzędu - strona 2

Fragment notatki:

Papież- możliwość rezygnacji z urzędu
Prawo kanoniczne o rezygnacji:
Sekcja I: Najwyższa władza Kościoła:
Rozdz. I: biskup rzymski i kolegium biskupów
Kan. 332. Par. 2:
Gdyby się zdarzyło, że Biskup Rzymski zrzekłby się swego urzędu, to do ważności wymaga się, by zrzeczenie zostało dokonane:
- w sposób wolny,
- i było odpowiednio ujawnione,
- nie wymaga zaś niczyjego przyjęcia.
Konsystorz, 11 II 2013, ok. 11:45.
„W pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20:00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża”.
„Nie schodzę z krzyża”
Benedyktowi XVI nadal przysługuje tytuł „wasza świątobliwość”, tytuł „papież emerytowany”.
Będzie nosił białą sutannę, brązowe buty, a jego pierścień rybaka został zniszczony.
„Wśród was jest nowy papież. Przyrzekam mu bezwzględne posłuszeństwo.”
Z historii:
Papież Celestyn zrezygnował w 1294 r. z funkcji papieża.
Wybrany przez papieża w 1926 r w wyniku trudnej sytuacji konklawe, które trwało już ponad dwa lata.
Przez wyborem prowadził on życie pustelnicze w środkowej Italii. Słynął ze świętości, która przyciągała uwagę kardynałów. Sam nie będąc kardynałem, zdobył w konklawe większość głosów.
Nie miał jednak doświadczenia w kierowaniu skomplikowanym światem papieskiego państwa. Postanowił zrezygnować.
Dwóm kardynałom, ekspertom prawa w obecności kardynałów w Neapolu odczytał formułę własnej rezygnacji, złożył insygnia papieskie oraz poprosił ich o wybór nowego papieża, a następnie powrócił do życia pustelniczego. Współcześni różnie oceniali ten krok, Petrarka widział w nim wyraz wolności, natomiast Dante wysłał go do piekła.
Rezygnacja a abdykacja
Należy podkreślić, że dokumenty kościelne zawsze używają terminu „rezygnacja”. Nigdy nie stosują terminu „abdykacja”, który określa ustąpienie z urzędu na czyjąś rzecz- np. który określał Wakat Stolicy Apostolskiej.
KPK, kan. 335- Podczas wakansu stolicy rzymskiej lub przeszkody w jej działaniu, nie należy niczego zmieniać w zarządzie Kościoła powszechnego; powinny zaś być zachowane ustawy specjalne wydane na te okoliczności.
W czasie wakatu Stolicy Apostolskiej

(…)

… interpretowania punktów wątpliwych lub kontrowersyjnych. Gdy należy podjąć decyzję do tych lub innych podobnych kwestii, z wyjątkiem aktu wyboru, jest wystarczające, aby większość zgromadzonych Kardynałów opowiedziała się za taką samą opinią. Ujawnienie jakiejkolwiek tajemnicy z konklawe nakłada karę ekskomuniki na osobę, która to zrobi. Podobnie, gdy zaistnieje jakiś problem, który według większości zebranych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz