Kongregacje papieskie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Kongregacje papieskie-opracowanie - strona 1  Kongregacje papieskie-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Kongregacje Kardynałów w okresie przygotowania wyboru papieża.
Dwojakiego rodzaju kongregacje Kardynałów w czasie Sede Vacante:
- ogólne, to znaczy całego kolegium aż do rozpoczęcia wyboru,
- partykularne: Kardynał Kamerling i 3 kardynałów, po jednym z każdego stopnia, wylosowanych spośród kardynałów elektorów przybyłych już do Rzymu. Urząd tych trzech Kardynałów nazywanych Asystentami, ustaje po trzech dniach (ich miejsce zajmują, zawsze przez losowanie, inni kardynałowie na ten sam okres, także po rozpoczęciu wyboru).
Kongregacje ogólne, które poprzedzają początek wyboru, nazywane dlatego „przygotowawczymi” powinny odbywać się codziennie, począwszy od dnia, który będzie ustalony przez Kamerlinga. Kongregacje te winny się odbywać, aby umożliwić Kardynałowi Kamerlingowi wysłuchanie opinii Kolegium i przekazanie mu wiadomości uznanych za konieczne lub właściwe, a ponadto, by pozwolić poszczególnym Kardynałom wyrazić zdanie na temat nasuwających się problemów, prosić o wyjaśnienia w przypadkach wątpliwości oraz podać propozycje.
Podczas Kongregacji partykularnych winny być podejmowane jedynie sprawy o mniejszym znaczeniu, jakie pojawiają się z dnia na dzień lub w danej chwili. Jeśli jednak zaistniałyby sprawy ważniejsze lub zasługujące na głębsze przeanalizowanie, powinny zostać przedłożone Kongregacji ogólnej to, co zostało zdecydowane, rozwiązane lub odrzucone na jednej Kongregacji partykularne, nie może być odwołane, zmienione lub dopuszczone na drugiej; prawo do tego należy tylko do Kongregacji ogólnej i przy większości głosów.
W okresie wyborów najważniejsze kwestie, jeśli zajdzie konieczność:
- podejmowane są zebranie Kardynałów elektorów,
- sprawy zwyczajne są załatwiane przez Kongregację partykularną Kardynałów.
Wszyscy obecni Kardynałowie maja złożyć przysięgę na zachowanie zawartych w Konstytucji przepisów oraz na dotrzymanie tajemnicy. Na jednej z najbliższych Kongregacji Kardynałowie powinni podjąć najpilniejsze decyzje, aby zapoczątkować przeprowadzenie wyboru, to znaczy:
- przeczytać dokumenty, jeżeli by takie były, zostawione przez zmarłego Papieża dla Kolegium Kardynałów;
- zatroszczyć się o anulowanie Pierścienia Rybaka i ołowianej pieczęci, z jakimi są …….
W okresie wakatu Stolicy Apostolskiej z chwilą śmierci (rezygnacji) Papieża przestają wypełniać swe urzędy:
- wszyscy kierownicy dykasterii kurii rzymskiej,
- kardynał sekretarz stanu,
- kardynałowie prefekci,
- arcybiskupi przewodniczący, - członkowie tych Dykasterii,
Wyjątek stanowią:
- kamerling św. Kościoła Rzymskiego,


(…)

…,
- arcybiskupi przewodniczący, - członkowie tych Dykasterii,
Wyjątek stanowią:
- kamerling św. Kościoła Rzymskiego,
- penitencjarz większy,
którzy nadal załatwiają sprawy zwyczajne, przekładając kolegów kardynałów to, co powinno być przełożone [nowemu] Papieżowi.
Kardynał Kameling ma:
- zadbać w imieniu i za zgodą kolegium kardynałów o wszystko to, na co będą wskazywały okoliczności, w celu obrony praw Stolicy…
…, jeśli są wszyscy kardynałowie- można rozpoczynać konklawe,
- po max. 20 dniach trzeba rozpocząć konklawe,
- wszystkie osoby zobowiązane do zachowania ścisłej tajemnicy.
Do ważnego wyboru papieża co najmniej 2/3 głosów wymaganych. Oblicza się je na podstawie całkowitej liczby elektorów obecnych i głosujących.- 115/ 77.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz