Agresja Iraku na Kuwejt - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Agresja Iraku na Kuwejt - omówienie - strona 1 Agresja Iraku na Kuwejt - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

agresja Iraku na Kuwejt (1990 rok)
Gdy Irak dokonał agresji zbrojnej wobec Kuwejtu, państwa trzecie odmówiły spełnienia żądań władz irackich w przedmiocie „zamknięcia” ich przedstawicielstw dyplomatycznych na terytorium Kuwejtu. Wycofanie przedstawicieli dyplomatycznych mogło być potraktowane jako milczące uznanie aneksji (prawo międzynarodowe zakazuje zaś uznawania sytuacji niezgodnych z prawem międzynarodowym zgodnie z zasadą ex iniuria ius non oritur: z sytuacji bezprawnej nie mogą wynikać prawa i obowiązki). W przypadku obalenia dotychczasowego rządu np. w wyniku zamachu stanu, sytuacja jest bardziej skomplikowana. Nieuznanie nowego rządu a uznawanie rządu obalonego może być traktowane jako mieszanie się w wewnętrzne sprawy suwerennego państwa, dlatego wątpliwe jest, aby w tego typu sytuacjach przysługiwało staremu rządowi prawo legacji.
Narodom walczącym o niepodległość, np. Palestyna.
Innym szczególnym podmiotom np.
Stolicy Apostolskiej (Watykanowi)
Kan. 361-362 Kodeksu Prawa Kanonicznego
Kan. 361. „Przez Stolicę Apostolską lub Stolicę Świętą rozumie się w niniejszym Kodeksie nie tylko Biskupa Rzymskiego, lecz także - o ile nie wynika co innego z natury rzeczy lub z kontekstu Sekretariat Stanu, Radę Publicznych Spraw Kościoła, jak również inne instytucje Kurii Rzymskiej”.
Kan. 362. „Biskupowi Rzymskiemu przysługuje naturalne i niezależne prawo mianowania i wysyłania swoich legatów, czy to do Kościołów partykularnych w różnych krajach lub regionach, czy też równocześnie do państw i rządów, jak również przenoszenia ich i odwoływania, z zachowaniem przepisów prawa międzynarodowego, gdy idzie o wysyłanie i odwoływanie legatów ustanowionych w państwach”. Stolica Apostolska jest podmiotem duchowym, który nie ma charakteru terytorialnego. Jego odrębna podmiotowość wywodzona jest z misji jaką sprawuje Kościół w świecie a także z tego, że wewnętrzny porządek Kościoła nie pochodzi od żadnego państwa czy też innego podmiotu PM.
Stolica Apostolska nie jest tożsama z Watykanem. W praktyce umowy międzynarodowe zawierane są w imieniu Stolicy Apostolskiej, a nie Watykanu, np. Konkordat. Stolica Apostolska upoważnia niekiedy inne podmioty do zawierania porozumień kształtujących prawa i obowiązki międzynarodowe, np. na podstawie art. 15 ust. 2 Konkordatu konferencja Episkopatu Polski została upoważniona do zawarcia umowy z rządem RP, która to dotyczyła statusu szkół wyższych RP ustanawianych przez Kościół Katolicki.
Suwerenny Wojskowy Zakon Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego (Zakon Joannitów, Rodyjski, Maltański). Zakon ten utrzymywał swoje misje dyplomatyczne w 102 państwach (jest to jeden z 2 istniejących do dziś zakonów - drugim jest zakon krzyżacki). Zakon nie jest państwem. Przyjmuje się natomiast, że jego podmiotowość prawnomiędzynarodowa nie jest pełna ale odpowiada potrzebom zakonu związanym z realizacją jego celów (np. prawo legacji).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz