Przedmiot nauczania Kościoła

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot nauczania Kościoła - strona 1

Fragment notatki:

Przedmiot nauczania w Kościele depozyt Objawienia zakres nieomylności Przedmiot pierwszorzędny nieomylności stanowią formalnie ob­jawione prawdy i wydarzenia zbawcze - czyli takie, które - ze względu na ich wartość w dziele zbawienia człowieka - Bóg chciał przekazać ludziom i dokonał tego za pośrednictwem zrozumiałych dla człowieka pojęć, obrazów i faktów historycznych.
W szczególności jako przedmiot pierwszorzędny uważa się:
1) Oznaczenie źródeł objawienia:
które księgi należą do kanonu Pisma Św. i jak je należy rozumieć,
jakie są przekazy Tradycji i jak je należy interpretować. 2) Dobór pojęć i zwrotów dla oddania sensu nauki objawionej. 3) Dobór pojęć i sądów dla stwierdzenia nauki niezgodnej z objawieniem.
Drugorzędny przedmiot nieomylności
Istnieją pewne twierdzenia, fakty i prawdy, które jakkolwiek same nie zostały objawione, to jednak tak dalece wiążą się z przekazywaniem nauki objawionej, że brak możliwości ich nieomyl­nego stwierdzenia lub określenia, powodowałby istotną przeszkodę uniemożliwiającą przekazywanie depozytu objawienia. Do takich prawd i twierdzeń będących drugorzędnym przedmiotem nieomyl­ności zalicza się:
pewne twierdzenia filozoficzne, pewne fakty dogmatyczne,
pewne dekrety dyscyplinarne.
Twierdzenia i prawdy natury filozoficznej - chodzi o takie twierdzenia ustalone w ludzkim poznaniu naturalnym, których negacja lub poddanie w wątpliwość prowadzi z logiczną koniecznością do zanegowania lub zakwestionowania prawd objawionych. Fakty dogmatyczne - chodzi o pewne wydarzenia (fakty) i twierdzenia (prawdy) dotyczące wiary i obyczajów. Jedne z nich zostały formalnie objawione, np. zmartwychwstanie Chrystusa czy założenie Kościoła. Stanowią one przedmiot pierwszorzędny.
Dekrety dyscyplinarne - chodzi o pewne prawa i ustalenia kościelne zmierzające do określenia niektórych zasad postępowania w życiu wiernych. Wśród dekretów dyscyplinarnych, stanowiących drugorzędny przedmiot nieomylności, wymienia się przede wszyst­kim: powszechne prawa i przepisy liturgiczne; b) ostateczną aprobatę reguł zakonnych. Nie są to prawa Boże, lecz kościelne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz