Wykład - objawienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - objawienie - strona 1 Wykład - objawienie - strona 2 Wykład - objawienie - strona 3

Fragment notatki:

Teologia- nauka uniwersalna
Objawienie
Rozumiane co do sposobu:
Naturalne- poznanie przez rozum, dowody i historię
Objawienie ostateczne-to co poznamy po życiu
Nadprzyrodzone- przekaz otrzymany przez Boga
Rozumiane historycznie:
Objawienie pierwotne- wykopaliska, kultury mniej rozwinięte
Eschatologiczne- to co staje się zbawieniem, to co jest po śmierci Starotestamentalne- to co Bóg mówi do narody wybranego
Nowotestamentalne- orędzie Jezusa, zakończone śmiercią ostatniego z apostołów (Jana Ewangelisty)
Charakter objawienia- budowa rozwoju człowieka z Bogiem
Objawienie - ma charakter dialogiczny
-trynitarny
-chrystocentryczny
-pneumologiczny- całe objawienie dokonuje się przez działanie Ducha Św
Od strony człowieka objawienie będzie miało charakter:
-transendętny
-wspólnotowy
-historiozbawczy
Problem objawień prywatnych:
-możliwość doświadczenia sił transcendentnych
-jest skierowane do osoby, która je otrzymuje Zapis objawienia:
-święte księgi
-tradycja- starsza, szersza, przydatniejsza, jaśniejsza, ciągle się rozwija Pisma kanoniczne zawsze są interpretowane w kontekście tego co tradycja o tym mówi. Z tradycji wyłania się rzeczywistość pism. Tradycja- podstawy i najważniejszy przekaz objawienia Bożego - na jej straży stoi Magisterium Kościoła (urząd apostolski kościoła) .
Nieomylność Papieża dot. wiary i objawienia.
Tradycja: podstawowe elementy:
Pismo Święte
Miejsca teologiczne
Źródła zasadnicze:
Źródła ustanawiające:
-Pismo Święte
-Tradycja
2. Źródła orzekające
-wiążąco: orzeczenia papieskie, symbole, wyznanie wiary, orzeczenia soborowe, zgodne nauczanie biskupów, liturgia powszechna
-orientujące: wspólne nauczanie ojców, jednomyślność teologów
Źródła pomocnicze: -rozumiane naturalne
-historia, literatura, sztuka
-inne czynniki wiedzy przyrodniczej Wiara jako akt- przeświadczenie umysłu pod wpływem woli o prawdzie Bożej działającej przez łaskę
Wiara jako stan- cnota nadprzyrodzona skłaniająca umysł i wolę przez łaskę do przyjęcia prawd przez Boga objawionych i uznanie ich ze względu na Bożą powagę
Człowiek jest w stanie dojść do pewnych prawd poza drogą objawienia lecz droga wiary niejedno kornie wydaje się prostsza
Zawodność rozumu- musimy być świadomi własnych ograniczeń
Przesłanki wiary


(…)

… się w czasie i historii
- doktrynalnością - komunikowanie człowiekowi prawdy, daje odpowiedź na nurtujące pytania
- personalistycznością - charakter dialogiczny: spotkanie dwóch osób
- niezmiennością - choć odczytuje się znaki czasu, nic fundamentalnego się nie zmienia
- eschatycznością - nadzieja na sens tego, co robimy, wizja rzeczywistości nowego świata


Ja był głosicielem wiary wobec tych którzy jej poszukują
-konieczność odrzucenia względów nieistotnych i niewystarczających do konwersji -emocjonalizm
-konieczność rzetelnego studiowania prawd wiary
-otworzenie się na łaskę przez dobre czyny, ofiarę, modlitwę i pokorę
Przedmioty wiary
-dlaczego wierzę? Ponieważ przyjmuję prawdziwość pewnych prawd dla autorytetu Boga
-materialny ( w co wierzę?)
Hierarchia prawd…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz