Spojrzenie na objawienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spojrzenie na objawienie - strona 1 Spojrzenie na objawienie - strona 2

Fragment notatki:

Spojrzenie na objawienie poprzez ukazanie pewnych kontrastów. Rene Raturel podaje te paradoksy :
objawienie jest rzeczywistością zarówno immanentną jak transcendentną . Przewyższa wszystko, a jednocześnie jest przekazywane przez historię, znaki, człowieka. Jest ono zatem narażone na jednostronne patrzenie ( albo jako imman. albo jako transc). Unika się jednostronnego ujmowania objawienia. objawienie jest równocześnie komunikowaniem prawdy i realizmu zbawienia . Chrystus nie tylko głosi zbawienie , ale też daje środki do uzyskania zbawienia , realizuje to zbawienie. Zewnętrznemu głoszeniu prawdy towarzyszy wewnętrzna łaska do postępowania za tą prawdą. Słowo idzie w parze z czynem.
objawienie jest świadectwem doktrynalnym i osobową manifestacją. Zatem objawienie to też pewne doktrynalne sądy, twierdzenia. Doktryna o Bogu jest też częścią objawienia. Wiara w objawienie odnosi się też do przyjęcia doktryny o Bogu.
przyzwolenie rzeczowe - przyjęcie systemu twierdzeń. Trzeba je przełożyć na własne życie.
objawienie rozwija się w historii i jest prawdą Boga. Jest przekazywane przez historię , ale jest prawdą niezmienną. Jest wydarzeniem przeszłym, ale też rzeczywistością, która trwa. Fakty są historycznie przeszłe. Wymiar historyczny nie ogranicza objawienia w teraźniejszości. Słowo Boże objawienia trwa aktualnie i działa. Te elementy , o których mówi Ratuel występują w źródłach biblijnych. Te elementy stwarzają trudności przy opracowywaniu definicji religii. Nie można za wszelką cenę wszystkiego zdefiniować. Definicja objawienia chce w sposób syntetyczny pokazać rzeczywistość nie bez jednostronności i ograniczeń. Są próby definicji : Werner Buls - nadprzyrodzone objawienie jest łaskawym , osobowym, zbawczym ukazywaniem się Boga wobec człowieka, w ramach jego hist. Dokonuje się nadprzyrodzonym jego działaniem, widzialnym ukazywaniem się , a zwłaszcza w jego słowie. Przygotowane w Izraelu, dokonane w Chrystusie, a uobecnione w słowie i działaniu Kościoła.
Określenie to stara się uwzględnić wszystkie elementy wchodzące w skład objawienia. Można je nieco skrócić do następującej formy : Objawienie to sam Chrystus. Objawienie ma pewne cechy. Podstawową cechą - cecha teleologiczna - zbawczość i wyrażona w formie przekazu, osobowej ( Bóg jako osoba ), łaskawości - Bóg sam się objawia , udziela łaski. Objawienie dokonuje się poprzez słowa i widzialne ukazywanie się, które połączone z interpretującym słowem stanowi wartość (całość). Echo tej definicji jest w KO Dei Verbum - punkt 2. Objawienie ma charakter personalny, tak od strony przedmiotu, jak i podmiotu. Posłuszeństwo wiary - człowiek ma prawo wyboru, ale Bóg zaprasza człowieka, więc powinien wybrać on Boga, wybrać pozytywnie.


(…)

… stanowi wartość (całość). Echo tej definicji jest w KO Dei Verbum - punkt 2. Objawienie ma charakter personalny, tak od strony przedmiotu, jak i podmiotu.
Posłuszeństwo wiary - człowiek ma prawo wyboru, ale Bóg zaprasza człowieka, więc powinien wybrać on Boga, wybrać pozytywnie.
Na objawienie składają się również czyny Jezusa i słowa.
Całe objawienie zyskuje jedność dzięki historycznej obecności Jezusa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz