Dogmaty Kościoła Katolickiego

note /search

Wykład - definicja chrystologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dogmaty Kościoła Katolickiego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1092

Chrystologia Przyjęcie wiary w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. Odkupienie a zbawienie - odkupienie dotyczy wszystkich, jeśli chodzi o zbawienie - potrzebna jest osobowa decyzja człowieka. Tajemnica wcielenia - Chrystus przychodzi na świat jako prawdziwy Bóg i człowiek. Życie historyczne Jezusa: ...

Wykład - dzieje człowieka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dogmaty Kościoła Katolickiego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 833

Człowiek Stworzony przez Boga z niczego. Księga Rodzaju: Bóg stworzył człowieka jako koronę stworzenia w wyraźnej relacji osobowej do siebie. Ma tchnienie życia. Całość rzeczywistości jest podporządkowana człowiekowi, który ma zająć się zie...

Dogmaty katolickie - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dogmaty Kościoła Katolickiego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 987

Dogmat pozwala człowiekowi ustrzec się przed popełnieniem błędu, chociażby herezji. Teologia dogmatyczna stara się interpretować całość rzeczywistości otaczającego świata w duchu objawienia, wyjaśnić spekulatywnie tajemnicę zbawienia p...

Wykład - eschatologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dogmaty Kościoła Katolickiego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1078

ESCHATOLOGIA Nauka o rzeczywistości tego, co spotyka człowieka po śmierci Śmierć: według nauki śmierć mózgu, według filozofii: oddzielenie duszy od ciała. Według teologii: pierwsze znaczenie - grzech (poprzez trwanie w grzechu, zwłaszcza cię...

Wykład - grzech pierworodny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dogmaty Kościoła Katolickiego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1211

Grzech pierworodny Przez grzech pierworodny jesteśmy skłonni do grzechu. Stan człowieka przed grzechem pierworodnym: - Bóg stworzył ludzi ku swojej chwale - ucelowienie miłości, współuczestnictwo w dobrach przyrodzonych i nadprzyrodzon...

Wykład - natura i istota

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dogmaty Kościoła Katolickiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

Istota- to, co sprawia że dany byt jest tym, czym jest. Istota w działaniu to natura/Natura - istota w działaniu  W Bogu nie ma zmiany. Każdy z jego przymiotów się z nim utożsamia, stanowi o jego naturze. Możliwości: - Najważniejszym przymiotem Boga - Bóg jest dobry - Najważniejszym przymiotem ...

Wykład - objawienie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dogmaty Kościoła Katolickiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 882

Teologia- nauka uniwersalna Objawienie Rozumiane co do sposobu: Naturalne- poznanie przez rozum, dowody i historię Objawienie ostateczne-to co poznamy po życiu Nadprzyrodzone- przekaz otrzymany przez Boga Rozumiane historycznie: Objawienie pierwotne- wykopaliska, kultury mniej rozwinięte Esc...

Stworzenie świata - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dogmaty Kościoła Katolickiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 721

Stworzenie Możemy mówić o stworzeniach w kategorii objawienia. Co potwierdza prawdę o stworzeniu w sensie filozoficznym? Wg. Św. Tomasza z Akwinu - świat be ma w sobie przyczyny, która tłumaczyłaby jego istnienie. Każdy byt jest bytem niekoniecznym - istnieje, ale nie musiał. Skoro rzeczywistość i...

Wykład - trójca święta

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dogmaty Kościoła Katolickiego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1379

Trójca Święta Wiara w Trójcę Świętą to uznanie Boga jako rzeczywistości niezbędnej. Bóg jest jednością osób, a miłość jest relacją. Miłość Ojca rodzi Syna, a jej uosobieniem jest Duch Święt...

Demonologia - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dogmaty Kościoła Katolickiego
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1358

Demonologia. Aniołowie upadli. Rzeczywistość zła uosobionego. Biblia - Bóg stworzył świat dobrym. Aniołowie. Przez grzech nadużyli wolnej woli. Zostali potępieni - prawdopodobnie grzech pychy. Szatan w Starym Testamencie ma inny zestaw cec...