Tolerancja religijna według Jurgena Habermasa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tolerancja religijna według Jurgena Habermasa - strona 1 Tolerancja religijna według Jurgena Habermasa - strona 2 Tolerancja religijna według Jurgena Habermasa - strona 3

Fragment notatki:

Tolerancja religijna według Jurgena Habermasa
Habermas - to wielka osoba, która wyznacza pewne poziomy myślenia we współczesnej myśli społecznej; jest filozofem.
Jego poglądy:
Moja tolerancja przekazywana jest społeczeństwu. Społeczeństwo to z kolei daje tolerancję dla mnie.
Inaczej - jeśli ja jestem tolerancyjny, taką samą tolerancją zostanę obdarzony.
Habermas, śladem Maxa Webera wskazuje na wyodrębnienie się trzech głównych nastawień do świata: obiektywnej wiedzy, moralno-praktycznej oceny i estetycznego sądzenia, którym odpowiadają nauka, moralność i sztuka
13. Ochrona mniejszości wyznaniowych w tzw. wczesnym okresie (do 1945 roku)
1555 rok, pokój augsburski - kończył wojny religijne między protestantami a katolikami w Niemczech, wyznaczała zasadę „czyje księstwo, tego religia”. Zasada wolności religijnej polegała na prawie wyboru religii przez panującego. W praktyce została ona zmieniona przy odstępowaniu terytoriów (w tekstach traktatów sesyjnych znalazły się gwarancje dla ludności mającej inną religię niż władca terytorium przejmujący dany obszar). Prowadziło to do wykrystalizowania się pojęcia mniejszości religijnej (wyznaniowej).
1648 rok, traktat westfalski - kończył wojnę 30-letnią. Pokój ten ograniczył zasadę „czyje państwo, tego religia”.
Rozwój traktatowej ochrony mniejszości wyznaniowych przebiegał w dwóch płaszczyznach:
Między państwami chrześcijańskimi
1660 rok, Oliwa - zapewniał wolność religijną mieszkańcom Pomorza Pruskiego i polskiej Liflandii, które zostały odstąpione Szwedom;
1678 rok, Nymwegen - dotyczył katolików w Maastricht, które przyłączono do Holandii;
1697 rok, Ryswick - na korzyść Holendrów, którzy w czasie okupacji francuskiej przeszli na katolicyzm;
1742 rok, Wrocław - na korzyść katolików mieszkających na Śląsku odstąpionym Prusom przez Austrię;
1773 rok, Warszawa - na korzyść grekokatolików, których w pierwszym rozbiorze Polski otrzymywała Austria oraz na korzyść katolików zamieszkujących obszary zabrane przez Prusy i Rosję;
1815, kongres wiedeński - przyniósł ochronę mniejszości wyznaniowych (katolicy belgijscy w protestanckiej Holandii, katolicy Sabaudii przyłączeni do Republiki Genewskiej).
Między państwami chrześcijańskimi i niechrześcijańskimi:
1699 rok, traktat karłowicki - układ kapitulacyjny zawarty między Austrią, Polską i Wenecją a Portą Otomańską, a dotyczący ochrony chrześcijan w Turcji;


(…)

….
Deklaracja w sprawie eliminacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji mających jako przesłankę religię lub przekonania z 21 listopada 1981 roku.
Uchwaliło ją Zgromadzenie Ogólne ONZ. Deklaracja zawiera najpełniejsze określenie prawa do wolności religii i przekonań. Deklaracja przyjmuje, że swoboda myśli, religii i wyznania obejmuje wolność: kultu i zebrań związanych z daną religią oraz tworzenia i utrzymania miejsc przeznaczonych do tego celu; tworzenia i utrzymania instytucji charytatywnych i humanitarnych związanych z organizacjami religijnymi; tworzenia, nabywania i używania w stosowny sposób przedmiotów kultowych; pisania, publikowania i rozpowszechniania publikacji religijnych; nauczania religii w stosownych do tego miejscach; zwracania się o pomoc finansową i otrzymywania jej oraz dobrowolnych…
… funkcji religijnych.
15. Główne determinanty polityki wyznaniowej II RP
a) Pogląd o trwałych związkach narodu polskiego z Kościołem rzymskokatolickim - po 1918 roku władzę zdobyły i zachowały ugrupowania polityczne powiązane z tym kościołem (początkowo ideologicznie endeccy zastąpieni po 1926 roku pragmatycznymi przedstawicielami sanacji). Widziały one w ścisłym związku z katolicyzmem podstawę istnienia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz