Wykład - Charakterystyka podstaw doktrynalnych poszczególnych nurtów protestantyzmu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Charakterystyka podstaw doktrynalnych poszczególnych nurtów protestantyzmu - strona 1 Wykład - Charakterystyka podstaw doktrynalnych poszczególnych nurtów protestantyzmu - strona 2 Wykład - Charakterystyka podstaw doktrynalnych poszczególnych nurtów protestantyzmu - strona 3

Fragment notatki:

Charakterystyka podstaw doktrynalnych poszczególnych nurtów protestantyzmu
Podstawą protestantyzmu jest uznanie biblii za jedyne źródło wiary (odrzucenie Tradycji). Akcentuje się wolność działania ducha Bożego, odpuszczenie grzechów tylko z łaski Boga i usprawiedliwienie przez wiarę oraz kapłaństwo wiernych.
Protestanci przyjmują 2 sakramenty - chrzest i wieczerzę Pańską.
Luteranizm - uważa się za część jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego kościoła, o którym mówi Niceo - konstantynopolitańskie wyznanie wiary. Przyjmuje on sformułowania pierwszych czterech soborów ekumenicznych. Uznaje się, że Bóg usprawiedliwia człowieka bez uczynków zakonu ze względu na Chrystusa (solus Christus), z łaski (sola gratia); dzieje się to jedynie przez wiarę (sola fide). Jedyną i miarodajną nauką kościelnej jest Pismo Święte (sola scriptura). Kościoły luterańskie przywiązują dużą wagę do manifestowania wspólnej wiary. Temu celowi służą księgi wyznaniowe. Powszechnym uznaniem w luteranizmie cieszą się Konfesja Augsburska i Mały Katechizm Lutra.
Kościół Ewangelicko - Reformowany - cechą charakterystyczną jest nauka o podwójnej predestynacji, według której Bóg przeznaczył jednych ku zbawieniu, drugich zaś na potępienie. Od czasów oświecenia nauka o predestynacji straciła centralne miejsce w doktrynie reformowanej. Powstało tu ponad 60 ksiąg wyznaniowych, a większość z nich miała charakter lokalny. Panuje zasada, że księga jest drogowskazem prowadzącym do Pisma Świętego.
Metodyści - podkreślenie wiary w wyprzedzającą łaskę Bożą, która uprzedzając wszystkie świadome impulsy człowieka pozwala mu odpowiednio wcześnie poznać wolę Bożą i uświadomić sobie grzech popełniony wobec Boga. Najważniejsze nauki metodyzmu to pokuta, wiara i uświęcenie.
Baptyści - istnieje ciągły związek między wiarą a chrztem (dorosłych). Istotnym elementem jest misja i ewangelizacja w myśl hasła „każdy baptysta misjonarzem”.
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego - wyróżnia się tutaj nauka o świątyni. Uznaje ona, że w 1844 roku rozpoczęła się w niebie, zgodnie z prorocką rachubą 2300 wieczorów i poranków, liturgia oczyszczenia niebieskiej świątyni, zwana nowotestamentalną godziną sądu Bożego.
Zielonoświątkowe ruchy (zwane pentekostalnymi) - są to ruchy charyzmatyczne, stanowiące przejaw entuzjastycznego chrześcijaństwa. Zwolennicy tego nurtu akcentują działanie trzeciej osoby Trójcy Świętej - Ducha Świętego. Uważają, że pełnię egzystencji chrześcijańskiej osiąga się dopiero po doznanym przeżyciu chrztu Duchem Świętym, czego całkowitym potwierdzeniem są znaki chrztu w Duchu Świętym (dary Ducha). Takie jak proroctwo, glosolalia (mówienie językami), czy też uzdrawianie chorych przez modlitwę wiary.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz