Gospodarka odpadami - strona 4

Wytwarzanie kruszywa sztucznego odpadów przemysłowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. zw. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3087

dr hab. Maciej Mazurkiewicz. Dokument ma 4 strony i zawiera elementy takie jak: wstęp teoretyczny, granulowanie, granulacja ciśnieniowa, granulacja bezciśnieniowa, brykietowanie, metoda termiczna, spiekanie, granulator talerzowy, granulator bębnowy, wytrzymałość na uderzenie, wytrzymałość na spadek...

Gospodarka odpadami - zagadnienia do egzaminu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alicja Nowak
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1988

in są one następujące: strategia Unii Europejskiej, klasyfikacja odpadów, charakterystyka odpadów komunalnych, proces kompostowania, termiczne przekształcanie odpadów, odpady niebez...

Ustawa o odpadach

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

Biologiczne przetwarzanie  Biologiczne przetwarzanie odpad odpa ów komunalnych w komunalnyc Ustawa o odpadach Odpady ulegające biodegradacji  – odpady, które ulegają rozkładowi  tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Recykling

Polskie ustawy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071

Prawo gospodarki odpadami  Prawo gospodarki odpadami w Polsce w Polsc PRAWO ATOMOWE z 2000 r. z 27 kwietnia 2001r. z 13 września 1996 r. WRAKI SAMOCHODOWE – 01. 2005 ZŁOM EE – 07. 2005 z  27  k w i et n i a   20 0 1 r . USTAWA O  MIĘDZYNARODOWYM  PRZEMIESZCZANIU  ODPADÓW z 29 czerwca 2007 Podstaw...

Filary zrównoważonego rozwoju

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1057

ZASTOSOWANIE OCENY CYKLU  śYCIA W OPTYMALIZACJI  GOSPODARKI ODPADAMI ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ  Ustawa Prawo ochrony środowiska ZrównowaŜony rozwój – taki rozwój społeczno- gospodarczy, w którym następuje proces  integrowania działań politycznych, gospodarczych     i społecznych z zachowaniem równowagi...

Hierarchia postępowania z odpadami

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

2007 KRYTERIA WYBORU ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH GOSPODARKI  ODPADAMI Obowiązki posiadaczy odpadów 1. Zapobieganie wytwarzaniu odpadów oraz prowadzenia  odzysku odpadów, których wytworzeniu nie udało się zapobiec (art. 5), 2. Unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi, aby składo...

Podział procesów biologicznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

Biologiczne przetwarzanie  Biologiczne przetwarzanie odpad odpa ów komunalnych w komunalnyc Ustawa o odpadach Odpady ulegające biodegradacji  – odpady, które ulegają rozkładowi  tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Recykling

Tworzenie próchnicy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Kompostowanie Kompostowani odpad odpa ów komunalnych w komunalnyc Przebieg kompostowania substancja organ. + O 2 + substancje biogenne = biomasa + nierozkład.  substancja organ. + CO 2 + H2O + NH3 + SO4 2- + energia cieplna Mineralizacja – utlenianie substancji organicznych do prostych  substancj...

Kompostowanie ogrodowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

Systemy kompostowania i tlenowej  Systemy kompostowania i tlenowej stabilizacji biologicznej stabilizacji biologiczne odpad odpa ów komunalnych w komunalnyc Czynniki wpływające na rozwiązania techniczne  kompostowania i tlenowej stabilizacji Rozwiązania technologiczne i techniczne  kompostowni i ...