Gospodarka odpadami - strona 5

Zapoznanie się z procesem odkałania osadów komunalnych lub zwierzęcyc...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Przebieg ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z procesem odkażania osadów komunalnych i/lub zwierzęcych wapnem palonym. Chemiczna stabilizacja osadów polega na ich mieszaniu z reagentami chemicznymi, które powodują zmiany we własnościach cząstek osadu. W wyniku wapnowania osadów następuje ...

Analiza morfologiczna odpadów komunalnych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 98
Wyświetleń: 994

Temat: „Analiza morfologiczna odpadów komunalnych”. 1. Cel ćwiczenia: Udział procentowy poszczególnych składników pod kątem wtórnego wykorzystania. 2. Wstęp teoretyczny: Odpad...

Odkładanie osadów komunalnych różnymi formami wapna-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

ODKAŻANIE OSADÓW KOMUNALNYCH RÓŻNYMI FORMAMI WAPNA W wyniku oczyszczania ścieków wydzielane są osady ściekowe, które z agrochemicznego punktu widzenia mogą być czynnikiem poprawiającym jakość i strukturę gleby. Zanim jednak zostaną one wykorzystane na cele rolnicze, wymagają stabilizacji - likwidac...

Skład frakcyjny odpadów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

SKŁAD FRAKCYJNY ODPADÓW: FRAKCJA mm SEZON LETNI % ZIMOWY % 100 35-54 22 -32 100-40 26 - 29 26 - 34 4-10 29 - 31 18 - 36 100mm - jw. (…) … SKŁAD FRAKCYJNY ODPADÓW: FRAKCJA mm SEZON LETNI % ZIMOWY % >100 35-54 22 -32 100-40 26 - 29 26 - 34 4-10 29 - 31 18 - 36 <10 4 - 6 6- 22 ...

Stabilizacja i zestalanie niebezpiecznych odpadów mineralnych-sprawozd...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1981

Stabilizacja/zestalanie niebezpiecznych odpadów mineralnych. Technologie immobilizacji odpadów niebezpiecznych składają się z dwóch współzależnych procesów: stabilizacji oraz/lub zestalania. Założeniem pierwszego z procesów: stabilizacji jest przekształcanie zanieczyszczeń do form słabo rozpuszcza...

Uciążliwość osadów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Aspekt chemiczny uciążliwości osadów Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o możliwości wykorzystania osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe, decyduje kryterium ilościowej zawartości poszczególnych metali ciężkich w suchej masie osadów. Drugim...

Rodzaje składowisk-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

WYKŁAD 2 Rodz. Składowisk: Składowisko odpadów obojętnych, Składowisko odpadów niebezpiecznych, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - odpady komunalne Składowisko odpadów - obiekt budowlany przeznaczony do skład...

Odpady-wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1260

WYKŁAD 3 Odpady których nie udało się poddać odzyskowi musza być unieszkodliwiane poprzez składowanie .. Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscach ich powstawania, a jeżeli to niemożliwe powinny być przewożone do najbliższych miejsc, w których ...

Składowisko-wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

WYKŁAD 4 SKŁADOWISKO: odpadów niebezpiecznych odpadów obojętnych innych niż niebezpieczne i obojętne procesy biochemiczne to fermentacja (produkty: CH4, CO2, ciepło) i kompostowanie (produkty :CO2, H2O, kompost). Odpady komunalne dep...

Badania jakościowe i ilościowe odpadów-wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882

Wykład 5 BADANIA JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE ODPADÓW Cel: skład jakościowy, chemiczny, struktura w miejscach ich powstawania, określenie technologii ich unieszkodliwiania. Badania składu odpadów prowadzimy w kierunku określenia ich morfologii i w następstwie składu chemicznego. Badania prowadzimy w ce...