Gospodarka odpadami - strona 6

Technologia składowania-wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Wykład 6 TECHNOLOGIA SKŁADOWANIA: przywóz odpadów rozładunek i inspekcja warstwa 30-60 cm spychaczem przejazdkompaktorem np. 3 razy w poprzek skarpy koniec dnia roboczego przejazd spychaczem 1-2 razy przesypka dzienna spychaczem SCHEMAT KOMPAKTORA Zagęszczanie kompaktorem: siła naciskająca ...

Kompostowanie-wykład 7

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022

Wykład 7 KOMPOSTOWANIE polega na rozkładzie materii organicznej w warunkach tlenowych. Na przebieg ma wpływ temperatura, zawartość tlenu (30-35%), zawartość wilgoci. To proces egzotermiczny powodowany przez mikroorganizmy tlenowe, w warunkac...

Spalanie odpadów-wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Wykład 9 SPALANIE ODPADÓW Spalanie jako utlenianie i inne procesy przekształcania odpadów w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy w łuku elektrycznym, o ile substancje powstające podczas tych procesów, to zbiór przemian fizycznych i ...

Zastosowanie wapna w gospodarce odpadami-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Przemysł hutniczy i stalowniczy Kamień wapienny - używany jest w hutnictwie przy produkcji żelaza i metali nieżelaznych jako topnik; wapno palone - stosuje się jako składnik umożliwiający aglomerację rudy, do odsiarczania surówki, do usuwania zanie...

Opracowanie zagadnień do egzaminu

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Banaszkiewicz
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 847

1.PRAWO GOSP. PDPADAMI a- 1997- 1 ustawa; b-nowa 2001,04,27; zmiana 19,12,02 - Art. 1.1.-przeciwdziałanie powstawania szkodliwości odpadów, minimalizacja szkodliwości, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. ODPADY- oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określon...

Gospodarka odpadami-zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Rok akademicki 2011/12 Inżynieria Środowiska rok II semestr 4 GOSPODARKA ODPADAMI ZAGADNIENIA DO EGZAMINU 1.Definicja i klasyfikacja odpadów. Organizacja i priorytety gospodarki odpadami. 2.Podstawy prawne dotyczące gospodarki odpadami. Najważniejsze akty prawne związane z gospodarka odpadami i ...

Decyzja dotycząca zamknięcia składowiska odpadów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

DECYZJA WYRAŻAJĄCA ZGODĘ NA ZAMKNIECIE SKŁADOWISKA ODPADÓW Podstawa prawna: art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) Zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej częśc...

Definicja i klasyfikacja odpadów oraz statystyka-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

Definicja i klasyfikacja odpadów. Organizacja i priorytety gospodarki odpadami. Nadrzędnym celem polityki w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla ...

Klasyfikacja odpadów i odpady niebezpieczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1316

KLASYFIKACJA ODPADÓW 1. Według stopnia toksyczności: • KATEGORIA I- odpady nadzwyczaj niebezpieczne. Mogą wywołać nieodwracalne procesy degradacji środowiska. Zawierają substancje o bardzo silnych właściwościach trujących, odznaczające się dużą aktywnością i natychmiastowym działaniem • KATEGORIA ...