Klasyfikacja odpadów i odpady niebezpieczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja odpadów i odpady niebezpieczne-opracowanie - strona 1 Klasyfikacja odpadów i odpady niebezpieczne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

KLASYFIKACJA ODPADÓW
1. Według stopnia toksyczności:
• KATEGORIA I- odpady nadzwyczaj niebezpieczne. Mogą wywołać nieodwracalne procesy degradacji środowiska. Zawierają substancje o bardzo silnych właściwościach trujących, odznaczające się dużą aktywnością i natychmiastowym działaniem • KATEGORIA II- odpady niebezpieczne. Mogą wywołać powolne procesy degradacji środowiska. Zawierają składniki silnie toksyczne o opóźnionym działaniu i zdolności do bioakumulacji. Wiele z nich ma właściwości rakotwórcze i może hamować procesy życiowe organizmów.
• KATEGORIA III- odpady szkodliwe. Zawieają substancje słabo toksyczne, ale szkodliwe dla środowiska ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne. Substancje te powodują uszkodzenia lub punktowe zniszczenia środowiska, jeżeli przenikają w ilościach powyżej dopuszczalnych norm lub należą do jednej z trzech pierwszych klas palności.
• KATEGORIA IV- odpady uciążliwe. Nietoksyczne, obojętne chemicznie, niepalne i nie uszkadzające środowiska przyrodniczego.
2. Według stopnia szczególnego zagrożenia:
• Odpady grożące zakażeniem- zawierające drobnoustroje chorobotwórcze,
• Odpady grożące skażeniem- zawierające substancje promieniotwórcze,
• Odpady szczególnie szkodliwe dla środowiska- zawierające substancje uznane przez ministra zdrowia za trucizny lub środki szkodliwe
• Surowe produkty i inne materiały uanane za nieprzydatne do wykorzystania gospodarczego.
3. Uwzględniając genezę i charakter, odpady dzieli się na:
• Komunalne, inaczej zwane bytowymi
• Przemysłowe (produkcyjne)
• Osady ściekowe
4. Ze względu na udział frakcji organicznej:
• Mineralne (zawierające do 1% substancji organicznej),
• Organiczno- mineralne (zawierające 1- 15% substancji organicznej),
• Organiczne (zawierające powyżej 15% substancji organicznej),
Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych. W strumieniu odpadów komunalnych na ogół , zawsze w niewielkich ilościach występują odpady niebezpieczne. Są to zużyte baterie, świetlówki, przeterminowane lekarstwa, opakowania po farbach i lakierach, środkach ochrony roślin, osady z oczyszczalni ścieków, odpady medyczne i inne. Najlepszym sposobem ich utylizacji jest termiczne przekształcenie(spalanie). Z racji zawartych w odpadach związków chloru, siarki, metali ciężkich wymagają one szczególnych warunków spalania , aby uniemożliwić tworzenie rakotwórczych związków. Dotyczy to zwłaszcza temperatury spalania, która nie powinna być niższa niż 900°C, a także czasu przetrzymywania spalin w tej temperaturze (min. 2 sekundy). W konstrukcjach pieców do spalania odpadów niebezpiecznych znajdują się komory dopalania gazów, umieszczone za właściwym paleniskiem. W komorze dopalania następuje rozkład gazów, par i pyłów uniesionych przez strumień gazów z pierwszego paleniska. Dopalanie gazów jest szczególnie istotne w przypadku substancji toksycznych, dla których wymagany stopień rozkładu wynosi 99,999%. Instalacje do spalania niebezpiecznych odpadów przemysłowych przystosowane są do unieszkodliwiania odpadów o konsystencji od stałej do ciekłej, dlatego wyposażone są w niezależne układy do podawania odpadów do komory paleniskowej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz