Gospodarka odpadami - strona 7

ORGANIZACJA I PIORYTETY GOSPODARKI ODPADAMI-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 98
Wyświetleń: 840

ORGANIZACJA I PIORYTETY GOSPODARKI ODPADAMI Nadrzędnym celem polityki w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwiani...

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW Podstawa prawna: art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.); art. 184 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo...

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów-projekt

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 406

Starosta Powiatu Olsztyńskiego WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW I ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODZYSKU ODPADÓW Na podstawie art. 184 ust. 2 pkt. od 1) do 18), art. 184 ust. 4 pkt. od 1) do 4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Składowanie i magazynowanie odpadów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Techniczne i społeczne uwarunkowania lokalizacji składowisk odpadów Poprawna lokalizacja składowiska ma duże znaczenie i powinna uwzględniać warunki demograficzne, geologiczne, geotechniczne, klimatyczne i zasady gospodarki przestrzennej. Teren wybrany p[od składowisko powinien spełniać kryteria go...

Techniczne i społeczne uwarunkowania lokalizacji składowiska oraz komp...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Kompostowanie Kompostowanie jest metodą przeróbki odpadów bazującą na naturalnych procesach biochemicznych, jakie zachodzą w glebie. W sztucznie stworzonych warunkach w kompostowniach możliwe jest zintensyfikowanie tych procesów i stosunkowo szybkie przekształcenie odpadowej mieszaniny organicznych ...

Wytwarzanie odpadów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 406

WYTWARZANIE ODPADÓW Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach wytwórca odpadów jest obowiązany do : uzyskania decyzji zatwierdzaj program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej...

Zasady gospodarowania odpadami-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

Zasady gospodarowania odpadami Jednym z istotniejszych celów ustawy o odpadach jest uregulowanie racjonalnego zagospodarowywania odpadów i powtórnego ich wykorzystania. Przez gospodarkę odpadami należy rozumieć: „zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad taki...

Zatwierdzenie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi-opracowani...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

ZATWIERDZENIE PROGRAMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI WYDOBYWCZYMI Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany do przedłożenia właściwemu organowi programu gospodarowania odpadami wydobywczymi przed rozpoczęciem działalności związanej z wytwarzaniem lub gospodarowaniem odpadami wydobywczymi. Posiadacz...

Działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów- opracowa...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Podstawa prawna: art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku...