Gospodarka odpadami - strona 8

Zgoda na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych-opr...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

ZGODA NA ZAMNKIĘCIE OBIEKTU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH Zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części wymaga zgody właściwego organu, w drodze decyzji, po przeprowadzeniu przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska kontroli w miejscu prowadzen...

Unieszkodliwianie odpadów w procesie kompostowania - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Unieszkodliwianie odpadów w procesie kompostowania następuje przez: 1) stabilizację substancji organicznej w wyniku procesów humifikacji, butwienia, murszenia i zwęglania, 2) wytworzenie w masie kompostowanych odpadów temperatury powyżej 55°C, w której giną organizmy patogenne, 3) wytworzenie subs...

Klasyfikacja odpadów - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 91
Wyświetleń: 861

KLASYFIKACJA ODPADÓW 1. Według stopnia toksyczności: • KATEGORIA I- odpady nadzwyczaj niebezpieczne. Mogą wywołać nieodwracalne procesy degradacji środowiska. Zawierają substancje o bardzo silnych właściwościach trujących, odznaczające się dużą aktywnością i natychmiastowym działaniem • KATEGORIA ...

Stacje przeładunkowe - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1365

14. STACJE PRZEŁADUNKOWE. RACJONALNOŚĆ STOSOWANIA. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE. Stacje przeładunkowe mają na celu głownie zmniejszenie kosztów systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów przez: • zwiększenie ładowności środków transportowych (transport kontenerowy na odcinku od jednostki osiedleńcz...

Zapobieganie przez instalacje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

ZAPOBIEGANIE I MINIMALIZACJA  WYTWARZANIA  ODPADÓW Zapobieganie wytwarzaniu odpadów Ustawa Prawo ochrony środowiska  tytuł III, Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,  art. 137-172  poprzez instalacje, urządzenia, substancje,  produkty art. 137. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom  polega na zapobieg...

3 typy ekoznaków według ISO

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

3 typy ekoznaków według ISO: 1. Typ I - sposób przyznawania: potwierdzenie zgodności z kryteriami środowiskowymi, przyznawane przez organizacje niezależną. Zadanie: zmniejszenie wpływu na środowisko. Uwzględnia cykl życia produktu. Dobrowolne. Forma graficzna - etykieta, znak graficzny. ISO 14024; ...

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska do 2016r

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1064

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska do 2016r.: cel średniookresowy do 2016r.: uruchomienie mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które prowadziłyby do rozwoju proekologicznej produkcji towarów oraz świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego. Dzia...

Cykl Deminga i jego etapy.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1484

CYKL DEMINGA (klasyczny i współczesny - ryciny) * Stworzony przez W. A. Sherwarta, rozpropagowany przez W. E. Deminga; ** Kaoru Ishikawa 1. Klasyczny cykl Deminga 2. Współczesny cykl Deminga (pięcioelementowy) ISO serii 14000 Etap 1 - Wstępny...

Ekoznakowanie, cechy ekoznaku.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

Cykl życia opakowania MFA (Material Flow Analysis) energia, gaz, surowce, materiały, półwyroby, powietrze, woda | proces | produkty, emisja gazu i pyłu, hałas, wycieki, ścieki, odpady, transport, pakowanie * Koncepcja czystej produkcji w cyklu życia produktu (Palicki, 1997) - rycina. Ekoznakowanie ...

ECOLABEL - „Europejska Stokrotka”

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267

ECOLABEL - „Europejska Stokrotka” („Margerytka”) Stylizowana "Margerytka" z dwunastoma gwiazdkami ma być alternatywą dla państwowych ekologicznych znaków towarowych krajów zrzeszonych, gwarantującą określoną jakość także poza politycznymi granicami państw członkowskich. "Margerytka&q...