Ekoznakowanie, cechy ekoznaku.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekoznakowanie, cechy ekoznaku. - strona 1 Ekoznakowanie, cechy ekoznaku. - strona 2

Fragment notatki:

Cykl życia opakowania MFA (Material Flow Analysis) energia, gaz, surowce, materiały, półwyroby, powietrze, woda | proces | produkty, emisja gazu i pyłu, hałas, wycieki, ścieki, odpady, transport, pakowanie * Koncepcja czystej produkcji w cyklu życia produktu (Palicki, 1997) - rycina. Ekoznakowanie - oznaczanie produktów ekologicznymi znakami towarowymi i tym samym wywieranie wpływu na rynek. Zakłada ono wyróżnianie pewnej grupy wyrobów spełniających określone wymagania ekologiczne spośród wszystkich innych tej samej kategorii, obecnych na rynku. Dla każdej grupy towarów istnieją inne kryteria przyznawania ekoznaku. W Europie zgodnie z założeniami ustalonymi przez OECD ( Organisation for Economic Cooperation and Development ) ekoznak zostaje nadany przez odpowiednią organizację publiczną lub prywatną (np. Europejska Organizacja ds. Eko - znaku). W Polsce kryteria przyznawania oznaczenia ekologicznego ustala PCBC - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji . Cechy ekoznaku (rekomendacje Międzynarodowej Izby Handlowej): - ustalany przez przedstawicieli wielu dziedzin, - otwarty (dostępny dla wszystkich), - dobrowolny, - pozytywny (nie powinien być ostrzeżeniem, ze produkt zawiera niebezpieczne substancje), - pełna jawność, - społeczeństwo powinno mieć pełen wgląd w kryteria nadawania ekoznaku, - administracja zawiadująca ekoznakiem powinna być zminimalizowana, - powinno dotyczyć wszystkich elementów ekologicznych produktu, - kryteria powinny faktycznie odzwierciedlać pozytywny wpływ na środowisko - ograniczenie czasowe (licencja czasowa), - ekoznakowanie finansowane (?). Funkcje ekoetykietowania: 1. edukacyjna - doprowadzenie do poprawy stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa. 2. informacyjna - informowanie o właściwościach produktu ułatwiające wybór. 3. stymulacyjna - zachęca producentów do podejmowania działań ekologicznych. 4. marketingowa - służyć ma zwiększaniu obrotu towarami o proekologicznym charakterze. 5. polityczna - podstawowe narzędzie prewencyjnej polityki ochrony środowiska. 6. środowiskowa - służy poprawie stanu środowiska, bo promuje produkty mniej uciążliwe dla niego. NORMY SERII ISO 14020 PN - EN ISO 14020 : 2003 - Zasady ogólne PN - EN ISO 14021 : 2003 - Etykietowanie II typu PN - EN ISO 14024 : 2003 - Etykietowanie I typu PN - EN ISO 14025 : 2003 - Etykietowanie III typu ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz