Składowanie i magazynowanie odpadów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Składowanie i magazynowanie odpadów-opracowanie - strona 1 Składowanie i magazynowanie odpadów-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Techniczne i społeczne uwarunkowania lokalizacji składowisk odpadów
Poprawna lokalizacja składowiska ma duże znaczenie i powinna uwzględniać warunki demograficzne, geologiczne, geotechniczne, klimatyczne i zasady gospodarki przestrzennej. Teren wybrany p[od składowisko powinien spełniać kryteria gospodarcze, ochrony środowiska i eksploatacji, uwzględniając: -Konieczność pozyskiwania gruntów określonej jakości; -Budowę geologiczną[ układ warstw i ich litologię, rodzaj gruntu, miąższość strefy aeracji-wszystko, co decyduje o przepuszczalności wody i możliwości zatrzymywania zanieczyszczeń]; -Warunki hydrologiczne[kierunki migracji wód, natężenia i kierunki przepływów, wahania poziomów wodonośnych]; -Walory przyrodnicze i krajobrazowe i zagospodarowanie terenu; -Parametry geotechniczne[odkształcalność podłoża, parametry filtracyjne, możliwości technicznego ulepszania właściwości izolacyjnych podłoża]; -Długość trasy dowozu odpadów[ 1-15 km]; -Uciążliwość i zagrożenia dla środowiska i dla okolicznych mieszkańców.
Minimalna odległość składowiska odpadów od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej ustalana jest zgodnie z raportem o oddziaływaniu składowiska odpadów na środowisko. Składowisko odpadów lokalizuje się tak, aby miało naturalna barierę geologiczna, uszczelniającą podłoże i sciany boczne. Minimalna miąższość współczynnika filtracji „k” naturalnej bariery geologicznej wynosi mniej niż 1 m przy współczynniku filtracji k

(…)

…, wyznaczenia w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Jednak podmiot zajmujący się składowaniem odpadów musi mieć tytuł prawny do nieruchomości gruntowej (terenu).

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz