Analiza morfologiczna odpadów komunalnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza morfologiczna odpadów komunalnych-opracowanie - strona 1 Analiza morfologiczna odpadów komunalnych-opracowanie - strona 2 Analiza morfologiczna odpadów komunalnych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Temat: „Analiza morfologiczna odpadów komunalnych”.
1. Cel ćwiczenia: Udział procentowy poszczególnych składników pod kątem wtórnego wykorzystania. 2. Wstęp teoretyczny:
Odpady komunalne są zdefiniowane w ustawie o odpadach jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady komunalne nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Odpady są cywilizacyjnym skutkiem działalności człowieka i stwarzają zagrożenie nie
tylko dla jego egzystencji, ale także dla całego środowiska przyrodniczego. Dlatego też
zminimalizowanie ich ilości poprzez zagospodarowanie lub unieszkodliwienie jest zadaniem
priorytetowym w ochronie środowiska. Rozwiązanie problemu wiąże się z przestrzeganiem
podstawowych zasad gospodarki odpadami:
! unikanie wytwarzania odpadów,
! ponowne wykorzystanie powstałych już odpadów,
! dążenie do odzyskania energii z odpadów,
! unieszkodliwienie odpadów.
W celu ograniczenia powiększającej się ilości odpadów komunalnych należy poszukiwać
skutecznych metod ich utylizacji. Przyjęcie odpowiedniej strategii w dziedzinie gospodarki
odpadami związane jest ściśle ze zidentyfikowaniem ich składu. Odpady komunalne, pomimo niskiego udziału w ogólnej masie odpadów, stanowią problem szczególnie trudny do rozwiązania w ramach obowiązków statutowych gmin.
Normy dotyczące badań morfologicznych odpadów: BN-87/910303, BN-87/9103-04 oraz PN-93/z-15006
3. Wyniki badania: Waga calkowita odpadów - 551,49 g
Nazwa odpadu
Waga [g]
Udział procentowy [%]
Kod odpadu
Makulatura
153,00
27,74
20 01 01
Tworzywa sztuczne: Opakowania
Inne
151,40
114,70
36,70
27,45
20,80


(…)

…. Obserwacje: W Polsce powstaje rocznie ok. 12194 tys. ton odpadów komunalnych (dane z 2008r według GUS), co w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca daje poziom 350 kg/ rok (województwo Małopolskie około 260 kg/rok, wg. GUS). Z moim wynikiem (201,3 kg/rok) wytwarzam o 150 kg mniej odpadów niż typowy Polak. Interpretując skład procentowy moich odpadów możemy zauważyć, iż wytwarzam więcej makulatury…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz