Wytwarzanie kruszywa sztucznego odpadów przemysłowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3178
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wytwarzanie kruszywa sztucznego odpadów przemysłowych - strona 1

Fragment notatki:

dr hab. Maciej Mazurkiewicz. Dokument ma 4 strony i zawiera elementy takie jak: wstęp teoretyczny, granulowanie, granulacja ciśnieniowa, granulacja bezciśnieniowa, brykietowanie, metoda termiczna, spiekanie, granulator talerzowy, granulator bębnowy, wytrzymałość na uderzenie, wytrzymałość na spadek, rodzaje kruszyw, kruszywo sztuczne, przebieg ćwiczenia, wnioski.

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Tomasz Gasiński Mateusz Gardzisz Karolina Dąbek Karolina Fatyga
Barbara Czerwińska
Gospodarka Odpadami
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Rok studiów:
II
Nr ćw.:
6
Data oddania sprawozdania:
07.12.2011
GRUPA 1/2
Temat:
Wytwarzanie kruszywa sztucznego odpadów przemysłowych
1.Cel ćwiczenia: Badanie właściwości wytrzymałościowych kruszywa sztucznego w zależności od ilości cementu.
2.Wstęp teoretyczny:
 Granulowanie (granulacja) - proces tworzenia granulek - drobnych, nieregularnych ziaren substancji. Może następować poprzez rozdrabnianie większych kawałków substancji lub poprzez zlepianie się materiału sproszkowanego w agregaty. Rozróżniamy:
Granulację ciśnieniową, która polega na zagęszczaniu poprzez ściśnięcie określonej porcji materiału ziarnistego w wyniku czego następuje wyparcie powietrza z przestrzeni między ziarnowej, zbliżenie do siebie poszczególnych ziaren i wytworzenie w rezultacie sił łączących te ziarna. W celu zwiększenia sił spójności między ziarnami i w konsekwencji wytrzymałości aglomeratu, często dodaje się płynnego środka wiążącego. Otrzymany w wyniku granulacji ciśnieniowej produkt charakteryzuje się ściśle określonym kształtem i wymiarami wynikającymi z geometrii komory roboczej urządzenia .
Granulację bezciśnieniową - metoda kawałkowania, która polega na zbijaniu cząstek w większe aglomeraty i jest ono związane z procesem toczenia. Dokładny sposób zagęszczenia danego materiału zależy od wyboru urządzenia. Proces granulacji przesypowej może być realizowany w trzech typach aparatów: bębnowych, talerzowych i wibracyjnych.
Pewną formą granulowania jest również brykietowanie, czyli formowanie sypkich, luźnych, drobnoziarnistych substancji, jak np. rud czy miału węglowego, w zwięzłe bryły o kształcie najczęściej prostopadłościanu lub kuli, nazywanych brykietami. W czasie ich formowania, które odbywa się w wysokiej temperaturze i ciśnieniu w prasach nazywanych brykieciarkami, dodaje się zazwyczaj palnego lepiszcza, którym przeważnie jest smoła. W przypadku brykietowania drewna (trocin) dodawanie substancji spajających najczęściej nie jest konieczne. Brykietowanie składa się z wielu operacji obejmujących przygotowanie komponentów mieszanki brykietowniczej, ich dozowanie, mieszanie, prasowanie oraz uszlachetnianie brykietów.
Metodę termiczną, czyli spiekanie. Najpierw działamy wysoką temperaturą na materiał, powstałe spieki są następnie chłodzone.
 Granulowanie odbywa się w takich urządzeniach, jak:
Granulat talerzowy (a), granulat bębnowy (b).


(…)

… się w piecach obrotowych w temperaturze 1200°C. Podczas procesu wypalania granulki kilkakrotnie zwiększają swoją objętość, tworząc lekkie kruszywo o strukturze porowatej. Kruszywa sztuczne z odpadów przemysłowych to żużel paleniskowy (materiał odpadowy z kotłowni opalanych węglem), żużel granulowany (otrzymywany przez szybkie schłodzenie płynnego żużla wielkopiecowego), popiół lotny (powstaje przez spalenie…
… odpady drzewne w postaci mineralizowanych zrębków i wiórów, a także granulowany styropian. Materiały te mają za zadanie przede wszystkim poprawienie izolacyjności cieplnej wyrobów betonowych, a niekiedy również nadanie im elastyczności.
3. Przebieg ćwiczenia
Przygotowano pojemnik z 1,5kg popiołu lotnego z 20% dodatkiem cementu, czyli 0,3kg i dokładnie wymieszano. Wymieszany materiał wsypano do granulatu…
…, przy którym zrzucie poszczególne próbki ulegną rozbiciu. W analogiczny sposób wykonano ćwiczenie dla 1,5kg popiołu lotnego z 10% dodatkiem cementu. 4. Wyniki
Nr próbki
Ilość zrzutów (20% dodatek cementu)
Ilość zrzutów (10% dodatek cementu)
1
3
2
2
3
2
4
3
5
3
6
3
7
2
8
3
9
3
10
2
11
3
12
2
13
2
14
2
15
3
16
3
17
1
18
2
19
2
20
2
średnia
2,4
5. Wnioski
Proces granulacji pozwala na redukcję objętości odpadów…
… zbiornik, nachylony do poziomu pod niewielkim kątem rzędu 2÷5°. Jest on zwykle podparty na czterech rolkach. Napęd bębna może być realizowany poprzez rolki lub poprzez pierścień zębaty umieszczony na pobocznicy bębna. Surowiec jest doprowadzany w górnym końcu bębna i jeśli jest on w postaci proszku lub pyłu, tam też jest zraszany cieczą wiążącą. Prędkość obrotowa bębna powinna być tak dobrana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz