popioły+obliczenia, LABORATORIUM

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2324
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
popioły+obliczenia, LABORATORIUM - strona 1 popioły+obliczenia, LABORATORIUM - strona 2 popioły+obliczenia, LABORATORIUM - strona 3

Fragment notatki:

3-stronicowe sprawozdanie z formacie doc (plus arkusz kalkulacyjny w formacie xlsx), a także wykresy, tabele. W treści notatki można spotkać się z takimi pojęciami jak: granulowanie odpadów, popioły lotne, obliczanie wytrzymałości na zrzut, rodzaje granulacji, ciśnieniowa, bezciśnieniowa, brykietowanie, czym się granuluje, granulator bębnowy, talerzowy, wtrzymałość na spadek, elektrofiltry, próba wytrzymałości, zawartość procentowa cementu, wyniki badań, frakcja, waga, zawartość procentowa, wnioski.

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Gospodarka Odpadami
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Rok studiów:
II
Nr ćw.:
6
Data:
17.11.2010
GRUPA 2/1
Temat ćwiczenia:
Granulowanie popiołów lotnych z elektrowni.
1.Cel ćwiczenia: Granulowanie odpadów powstałych w elektrowniach w formie popiołów lotnych oraz obliczenie wytrzymałości na zrzut i spadek granul największej frakcji.
2.Wstęp teoretyczny:
Granulowanie (granulacja) - proces tworzenia granulek - drobnych, nieregularnych ziaren substancji. Może następować poprzez rozdrabnianie większych kawałków substancji lub poprzez zlepianie się materiału sproszkowanego w agregaty. Rozróżniamy:
Granulacje ciśnieniową, która polega na zagęszczaniu poprzez ściśnięcie określonej porcji materiału ziarnistego w wyniku czego następuje wyparcie powietrza z przestrzeni między ziarnowej, zbliżenie do siebie poszczególnych ziaren i wytworzenie w rezultacie sił łączących te ziarna. W celu zwiększenia sił spójności między ziarnami i w konsekwencji wytrzymałości aglomeratu, często dodaje się płynnego środka wiążącego. Otrzymany w wyniku granulacji ciśnieniowej produkt charakteryzuje się ściśle określonym kształtem i wymiarami wynikającymi z geometrii komory roboczej urządzenia .
Granulację bezciśnieniową, która polega na zbijaniu cząstek w większe aglomeraty i jest ono związane z procesem toczenia. Dokładny sposób zagęszczenia danego materiału zależy od wyboru urządzenia. Proces granulacji przesypowej może być realizowany w trzech typach aparatów: bębnowych, talerzowych i wibracyjnych.
Pewną formą granulowania jest również brykietowanie, czyli formowanie sypkich, luźnych, drobnoziarnistych substancji, jak np. rud czy miału węglowego, w zwięzłe bryły o kształcie najczęściej prostopadłościanu lub kuli, nazywanych brykietami. W czasie ich formowania, które odbywa się w wysokiej temperaturze i ciśnieniu w prasach nazywanych brykieciarkami, dodaje się zazwyczaj palnego lepiszcza, którym przeważnie jest smoła. W przypadku brykietowania drewna (trocin) dodawanie substancji spajających najczęściej nie jest konieczne. Brykietowanie składa się z wielu operacji obejmujących przygotowanie komponentów mieszanki brykietowniczej, ich dozowanie, mieszanie, prasowanie oraz uszlachetnianie brykietów.
Granulowanie odbywa się w takich urządzeniach, jak:
Granulator bębnowy jest to urządzenie, które posiada obrotowy cylindryczny zbiornik, nachylony do poziomu pod niewielkim kątem rzędu 2÷5°. Jest on zwykle podparty na czterech rolkach. Napęd bębna może być realizowany poprzez rolki lub poprzez pierścień zębaty umieszczony na pobocznicy bębna. Surowiec jest doprowadzany w górnym końcu bębna i jeśli jest on w postaci proszku lub pyłu, tam też jest zraszany cieczą wiążącą. Prędkość obrotowa bębna powinna być tak dobrana, aby materiał wsadu był możliwie wysoko wynoszony siłami tarcia w górę i przesypywał się w dół w wyniku działania sił ciężkości, bez utraty ciągłości rozłożenia ziaren w warstwie. Jest to tzw. ruch lawinowy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz