Gospodarka odpadami - strona 3

Podział odpadów komunlanych, WYKLAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Iwona Kuczyńska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3598

obowiązuje na egzaminie Odpady komunalne stanowią 20 grupę, wśród których rozróżnia się następujące podgrupy i rodzaje:20.01. Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie01 papier, tektura02 szkło03 drobne elementy z tworzyw sztucznych04 inne frakcje tworzyw sztucznych05 drobne elementy met...

Wzbogacanie grawitacyjne, LABORATORIUM

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Iwona Kuczyńska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 336
Wyświetleń: 7077

sprawko ze wzbogacania WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Gospodarka OdpadamiKierunek: Rok studiów: Nr ćw.: Data: Inżynieria II 6 17.11.2010 ŚrodowiskaGRUPA 2/1Temat ćwiczenia: Wzbogacanie węgla1.Cel ćwiczenia: 2.Wstęp teoretyczny: Wzbogacanie grawitacyjne W metodzie grawitacyjnej wykorzystuj...

Wykład 2 (cykl życia, unieszkodliwanie odpadów) WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Iwona Kuczyńska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3640

wykład numer 2 WYKŁAD 2unieszkodliwianie odpadów- redukowanie ich negatywnego wpływu na środowisko:Izolowanie od środowiska (zapakowanie do pojemników, w szczelną folię);Zabetonowanie, zaasfaltowanie odpadów;Chemiczne metody unieszkodliwiania:poddanie odpadów jakiejś reakcji, która zmienia ich właśc...

Wykład 3, model krażenia odpadów, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Iwona Kuczyńska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4900

wykład numer 3 WYKŁAD 3MODEL KRĄŻENIA ODPADÓW W ŚRODOWISKURysunek(na exam konkretny przykład)Wzajemne przekazywanie odpadów rozpoczyna proces krążenia odpadów.Uprzydatnianie odpadów-(np. rozdrabnianie, wzbogacanie magnetyczne, czyli nadanie takiej formy, by przydały się do wykorzystania.Przeróbka ni...

Wykład 4, regionalne plany gospodarki odpadami, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Iwona Kuczyńska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 147
Wyświetleń: 4053

wykład numer 4 WYKŁAD NR 4REGIONALNE PLANY GOSPODARKI ODPADAMI-obejmują wszystkie odpady powstające na terenie regionuregion-obszar, który łączy wytwarzających odpady pod względem wspólnych interesów w gospodarce odpadami. Jego granice nie są administracyjnie narzucone, może to być np. powiat + gmin...

Wykład 5, planowanie przestrzenne, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Iwona Kuczyńska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2520

wykład numer 5 (spisywany na wykładzie) WYKŁAD 5Odpad może być substytutem surowca pierwotnego.-powstawanie koncernów energetycznych-powiązanie kopalń węgla, które przygotowują węgiel dla elektrowni. Elektrownia produkuje prąd i przy okazji odpady, a kopalnie potrzebują odpady do wypełniania zużytyc...

Wykład 6, odpady przeróbcze, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Iwona Kuczyńska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1988

wykład numer 6 (spisywany na wykładzie) WYKŁAD 6WYKORZYSTANIE ODPADÓW Z ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I EKSPLOATACJICzęściowo zostają pod ziemią, częściowo na powierzchni, nie powinny zawierać węgla. Są to mułowce, iłowce, piaskowce. Kierowane są do wykorzystania, znajdują nabywcę. Po przygotowaniu wykorzy...

Wykład 7, odpady torfowe, węglowe, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Iwona Kuczyńska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2016

wykład numer 7 (spisywany na wykładzie) WYKŁAD 7CERAMIKA SZLACHETNAGliny biało wypalające do ceramiki sanitarnej, do płytek ściennychIły ceglaste do produkcji cegły, dachówekIły kamionkowe rury, zlewy, wanny do kąpieli chemicznej, do produkcji klinkieru budowlanego, płytek podłogowych, okładzinowych...

Wykład 8, sztuczne kruszywa lekkie, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Iwona Kuczyńska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2695

wykład numer 8, odpady z produkcji i przeróbki kruszyw (spisywany na wykładzie) WYKŁAD 8Sztuczne kruszywa lekkie- naturalne powstają w trakcie eksploatacji ze złóżKruszywa wykorzystuje się do:Roboty inżynieryjne- budowa dróg, obwałowańProdukcja betonów-ogromne zapotrzebowanieZłoża z których się eksp...

Wykłąd 9, odpady z rud, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Iwona Kuczyńska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2128

wykład numer 9, odpady z przeróbki i przetwarzania oraz eksploatacji rud (spisywany na wykładzie) WYKŁAD 9(ciąg dalszy o rudach miedzi)1 czynna kopalnia w Bukowie eksploatuje Rudy w Polsce.Odpady dolomity są wyko wykorzystywane to wypełniania wyrobisk górniczych, i część z nich jest wzięta na powier...