Kompostowanie ogrodowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompostowanie ogrodowe - strona 1 Kompostowanie ogrodowe - strona 2 Kompostowanie ogrodowe - strona 3

Fragment notatki:


Systemy kompostowania i tlenowej  Systemy kompostowania i tlenowej stabilizacji biologicznej stabilizacji biologiczne odpad odpa ów komunalnych w komunalnyc Czynniki wpływające na rozwiązania techniczne  kompostowania i tlenowej stabilizacji Rozwiązania technologiczne i techniczne  kompostowni i instalacji tlenowej stabilizacji  odpadów zaleŜne są od rodzaju i ilości  kompostowanych oraz stabilizowanych odpadów,  wymagań dotyczących jakości kompostu lub  stabilizatu oraz miejsca ich zastosowania, a  takŜe uwarunkowań wynikających z lokalizacji  kompostowni lub instalacji stabilizacji,  dysponowanej powierzchni terenu itp. Klasyfikacja instalacji ze względu na zasięg  obsługi oraz wydajność A.1.  kompostery do indywidualnego kompostowania  przez  mieszkańców biofrakcji odpadów domowych, odpadów  ogrodowych, itp. A.2.  lokalne kompostownie , obsługujące przewaŜnie małe  osiedla, części miast, wydzielone obiekty (np. parki i  tereny zielone w miastach) przeznaczone zwłaszcza dla  selektywnie gromadzonej biofrakcji, odpadów zielonych,  itp. Przepustowość tych obiektów nie przekracza 10 000  ton/a, a z reguły wynosi ok. 1000 ton/a, A.3.  regionalne (miejskie) zakłady  mechaniczno- biologicznej przeróbki odpadów komunalnych  dostarczanych z róŜnych źródeł. Klasyfikacja instalacji ze względu na stosowane  rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne B.1. instalacje pryzmowe z przemieszczaniem materiału B.1.1. konwencjonalne, bez wymuszonego napowietrzania B.1.2. z wymuszonym napowietrzaniem B.2. instalacje z pryzmami statycznymi B.2.1. z naturalną wentylacją wspomaganą systemami przewodów (na  zasadzie tzw. ciągu kominowego) B.2.2. z wymuszonym napowietrzaniem (nawiew lub odciąganie  powietrza) B.3. instalacje reaktorowe (z reaktorami zamkniętymi i  wymuszonym napowietrzaniem), B.3.1. reaktory o pionowym przesuwie kompostowanego materiału, B.3.2. reaktory o poziomym lub ukośnym przesuwie materiału. Komposter ogrodowy Kompostowanie ogrodowe Kompostowanie ogrodowe Kompostowanie ogrodowe Napowietrzanie wieŜowe Stabilizacja w złoŜu składowiska Kompostownia pryzmowa Dojrzewanie kompostu w pryzmach Windrow composting Przerzucanie kompostu + końcowe przesiewanie Biodegma Plant Composting plant Biodegma Plant Technology Aeration  channels Semi permeable  membrane Odour Aeration  channels Semi permeable membrane Odour Biodegma Plant Loading process Biodegma Plant Closed module Biodegma Plant Kompostownia kontenerowa ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz