Geotechnika - strona 8

Podstawowe metody wzmacniania i uszczelniania gruntów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

Podstawowe metody wzmacniania i uszczelniania gruntów Cel wzmacniania i uszczelniania podłoża gruntowego Wzmocnienie podłoża wykonuje się w celu zwiększenia nośności gruntu pod fundamen­tami, zmniejszenia parcia gruntu na przylegające do n...

Podstawowe wiadomości z mechaniki skał - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

Podstawowe wiadomości z mechaniki skał Uwagi ogólne Mechanika skał jako nauka teoretyczna opiera się zasadniczo na mechanice ośrodków ciągłych, a jako nauka stosowana rozwija się na pograniczu wielu dyscyplin, tj. geologii, geologii inży...

Podstawy prawne wykonywania badań gruntowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Podstawy prawne wykonywania badań gruntowych Projektowanie i budowa wszystkich obiektów budowlanych jest przedmiotem prawa budowlanego (Dz.U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami). W art. 34 ust. 3, pkt. 4 prawa budowlanego stwierdza s...

Podział gruntów na kategorie i ich właściwości - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1498

Podział gruntów na kategorie i ich właściwości Grunty ze względu na ich właściwości — zależnie od trudności w odspajaniu (urabianiu) i konieczności użycia odpowiednich narzędzi lub sposobów pracy — dzieli się na 16 kategorii Właściwości gruntów, szczególnie I-V kategorii, zmieniają się znacznie w ...

Podział obiektów budowlanych na kategorie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

Podział obiektów budowlanych na kategorie Kategorię geotechniczną całego obiektu lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu. Podział obiektów budowlanych na kategorie geotechniczne stanowi efekt wdrożenia do polskiego prawa bud...

Podział osuwisk - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2856

Podział osuwisk Rozróżnia się następujące rodzaje ruchów mas gruntu na zboczach: spełzywanie. spływy, osypywanie, obrywanie, zsuwy i osuwiska. Ze względu na

Prace przygotowawcze przed robotami ziemnymi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

Prace przygotowawcze przed robotami ziemnymi Czynności wstępne Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy: oczyścić powierzchnię terenu, wykonać ujęcia wód opadowych i powierzchniowych, wyrównać doły na powierzchni terenu pr...

Próbne obciążanie gruntów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Próbne obciążanie gruntów Próbne obciążanie płytą sztywną. Próbne obciążanie gruntu przeprowadza się na głębokości posadowienia fundamentu, a w razie występowania głębiej warstw gruntów o mniejszej wytrzymałości — także każdej warstwy, do głębokości równej dwu szerokościom fundamentu. Powierzchnia ...

Przebieg odkształceń w czasie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

Przebieg odkształceń w czasie Odkształcenia gruntu nie występują natychmiast po przyłożeniu obciążenia, lecz narastają stopniowo, osiągając wartości ostateczne po upływie odpowiedniego czasu. Naciski, działające bezpośrednio po obciążeniu gruntu, są przenoszone częściowo, a w przypadku gruntów nasy...

Roboty ziemne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1029

ROBOTY ZIEMNE Podczas wykonywania wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych występują roboty ziemne, związane z wykopami i nasypami. Wykopy wykonuje się pod fundamenty obiektów budowlanych i samych budowli, w celu przeprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz w przypadku budowy rurociągów, r...