Geotechnika - strona 7

Ogólna charakterystyka gruntów antropogenicznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1337

Ogólna charakterystyka gruntów antropogenicznych Według normy PN-86/B-02480 [114], grunt antropogeniczny to grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub przemysłowej działalności człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpad...

Ogólna charakterystyka naturalnych gruntów nasypowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

Ogólna charakterystyka naturalnych gruntów nasypowych Gruntami naturalnymi nasypowymi nazywamy grunty powstałe w wyniku działalności człowieka, np. w wysypiskach, zwałowiskach, budowlach ziemnych itp. Ze względu na pochodzenie, grunty nasypowe dzieli się na nasypy niebudowlane i nasypy budowlane. P...

Ogólna charakterystyka skał i masywów skalnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

Ogólna charakterystyka skał i masywów skalnych jako podłoża budowlanego Badając skały i oceniając je pod względem technicznym, rozpoznaje się wszystkie czynniki, jakie złożyły się na ich powstanie i właściwości. W zależności od warunków, w jakich powstała skała, różnie będą przebiegały obecnie i w ...

Ogólna charakterystyka skał i masywów skalnych - wykład - grunty skali...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Ogólna charakterystyka skał i masywów skalnych Określenie skał i masywów skalnych Według normy PN-86/B-02480 [114] skały zalicza się do gruntów skalistych. Grunt skalisty jest to grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy wymiar bloku 10 cm), którego próbki nie wykazu...

Ogólne zasady wykonywania nasypów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1463

Ogólne zasady wykonywania nasypów Wykonywanie każdego nasypu składa się z następujących czynności: przygotowania podłoża pod nasyp, wytyczenie nasypu, transportu, ułożenia i zagęszczenia materiału na miejscu jego przeznaczenia, zabezpieczenia skarp nasypu. Dane dotyczące geometrii nasypu (nach...

Wykład - ściśliwość i odprężenie gruntu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Określenie wielkości charakteryzujących ściśliwość i odprężenie gruntu Osiadania budowli wywołane przekazywanym przez nią obciążeniem zależą nie tylko od rodzaju i stanu gruntów występujących w podłożu, lecz również od kształtu i wielkości pow...

Pęcznienie gruntów spoistych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1820

Pęcznienie gruntów spoistych Grunty spoiste, a szczególnie grunty o wskaźniku plastyczności lp 20%, w wyniku zawilgocenia (np. w wykopie, nasypie hydrotechnicznym lub podłożu nawierzchni drogowych i lotniskowych) ulegają pęcznieniu. Pęcznienie jest to proces zwiększania się objętości gruntu wskute...

Wykład - spękania i szczeliny w skałach

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1428

Parametry określające spękania i szczeliny w skałach Jak już wspomniano, skały nie są ośrodkiem ciągłym, lecz są poprzecinane powierzch­niami nieciągłości. Jednym z najczęściej występujących rodzajów nieciągłości są spękania i szczeliny. Występowanie ich w skałach spowodowane jest między innymi ruc...

Parcie i odpór gruntu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2891

Parcie i odpór gruntu Parcie gruntu jest jedną z głównych sił działających na takie konstrukcje, jak ściany (mury) oporowe, ścianki szczelne, ściany śluz, przyczółki mostowe, studnie opuszczane itp. Działanie tej siły należy również uwzględnia...

Pobieranie próbek gruntu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1869

Pobieranie próbek gruntu Do badań laboratoryjnych pobiera się z wykopów badawczych (dołów i szybików) i z otworów wiertniczych następujące rodzaje próbek gruntu: próbki o naturalnej strukturze (NNS), próbki o naturalnym uziarnieniu (NU)...