Pobieranie próbek gruntu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pobieranie próbek gruntu - wykład - strona 1 Pobieranie próbek gruntu - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Pobieranie próbek gruntu
Do badań laboratoryjnych pobiera się z wykopów badawczych (dołów i szybików) i z otworów wiertniczych następujące rodzaje próbek gruntu:
próbki o naturalnej strukturze (NNS),
próbki o naturalnym uziarnieniu (NU),
próbki o naturalnej wilgotności (NW). Próbki NNS pobiera się do określania wytrzymałości na ścinanie, ściśliwości i gęstości
gruntu. Z wykopów badawczych próbki NNS pobiera się z dna lub z półeczki wykopu (rys. 15.1) przez wciśnięcie cylindra stalowego o średnicy 100 mm i wysokości 250 mm. przy użyciu odpowiedniego przyrządu (rys. 6 w normie PN-74/B-04452). Można też wycinać foremne bryły, które odpowiednio zabezpiecza się.
Próbki z otworu wiertniczego pobiera się za pomocą cylindra stalowego umocowanego w aparacie Kersta, umożliwiającym wyciągnięcie próbki gruntu (rys. 2 w normie PN-74/B-04452). Pobrane do cylindrów próbki, po umieszczeniu ich metryki, uszczelnia się na obu końcach, chroniąc je przed wysychaniem. Transport próbek powinien odbywać się bez wstrząsów.
W zimowym okresie wykonywania badań próbki należy chronić przed zamarzaniem.
Próbki NU pobiera się w stanie naruszonym, z każdej warstwy, lecz nie rzadziej niż co 1 m. Pobiera się je bezpośrednio ze świdra lub wykopów badawczych i umieszcza się w drewnianych skrzynkach z przegródkami (o wymiarach przegródek 100 x 100 x x 100 mm), kolejno według głębokości pobrania. Na krawędzi skrzynki zapisuje się głębokość pobrania próbki, a na przedniej ścianie — miejsce badań i numer otworu badawczego. Próbki NU przeznaczone są do określenia genezy gruntu i badań uziarnienia oraz współczynnika filtracji gruntów niespoistych.
Próbki NW mogą być w stanie naruszonym. Pobiera się je w taki sam sposób jak próbki NU i wkłada do pojemników (typu Wecka) o pojemności co najmniej 1 dm3, szczelnie zamykanych i dokładnie uszczelnionych parafiną, lub do woreczków plastikowych. Wewnątrz opakowania umieszcza się metrykę próbki. Próbki te służą do określania wilgotności naturalnej, granic konsystencji i uziarnienia gruntu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz