Podział gruntów na kategorie i ich właściwości - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział gruntów na kategorie i ich właściwości - wykład - strona 1 Podział gruntów na kategorie i ich właściwości - wykład - strona 2 Podział gruntów na kategorie i ich właściwości - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Podział gruntów na kategorie i ich właściwości
Grunty ze względu na ich właściwości — zależnie od trudności w odspajaniu (urabianiu) i konieczności użycia odpowiednich narzędzi lub sposobów pracy — dzieli się na 16 kategorii
Właściwości gruntów, szczególnie I-V kategorii, zmieniają się znacznie w zależności od ich wilgotności. Zawilgocenie gruntów ilastych i gliniastych, przekraczające 20-28%, utrudnia zdecydowanie pracę wskutek oblepiania narzędzi i sprzętu, zmniejsza stopień ich napełnienia i powoduje wzrost gęstości pozornej gruntu.
Podczas odspajania gruntu rodzimego (w wykopach) następuje jego rozdrobnienie i rozluźnienie; grunt zwiększa wtedy swoją objętość. Jest to spulchnienie gruntu. Spulchnienie gruntu rodzimego zależy od jego konsystencji i zagęszczenia (tab. 13.1).
Największym spulchnieniem cechują się grunty spoiste zwarte, np. iły, najmniejszym zaś grunty niespoiste — piaski i żwiry.
Grunty o dużym spulchnieniu należą do materiałów trudno zagęszczalnych i stosowa­nie ich do budowy nasypów wymaga kosztownego sztucznego zagęszczania. Należy też zaznaczyć, że w skarpach nasypów wykonanych z iłów i glin zwięzłych zachodzą często' osuwiska, a osiadanie tych nasypów trwa długo.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów z gruntów spoistych bez odpowiedniego ich zagęszczenia.
Najlepszym materiałem na nasypy są piaski i żwiry. Charakteryzują się one dość łatwym zagęszczeniem oraz szybkim osiadaniem.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz