Cechy gruntów budowlanych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

CECHY GRUNTÓW BUDOWLANYCH
Realizacja budowli ziemnych wymaga określonej wiedzy z zakresu mechaniki gruntów. Grunty mają swój szkielet oraz pory wypełnione powietrzem, wodą i powietrzem lub wodą. Rodzime grunty mineralne dzieli się na sypkie i spoiste.
Grunty sypkie (niespoiste) nie mają spójności międzyziarnowej, tak w stanie suchym, jak i mokrym. Natomiast w stanie małego zawilgocenia spójność występuje w nieznacznym stopniu. Do tej grupy gruntów należą piaski, żwiry, pospółki o ziarnach większych od 0,05 mm. Grunty sypkie po wyschnięciu rozsypują się na poszczególne ziarna.
Grunty spoiste charakteryzują, się spójnością międzycząsteczkową (kohezją); są to grunty pyłowe i iłowe (pyły, lessy, gliny, iły) o cząsteczkach zasadniczo mniejszych od 0,05 mm. Grunty te wysychając, mają silną wzajemną spójność międzycząsteczkową, a twardnąc, tworzą zwarte bryły i bryłki.
Gęstość właściwa szkieletu gruntowego ma wielkość stalą,, wynoszącą średnio 2,65 t/m3 ; określa ją iloraz:
ρ s= [t/m3]
gdzie: ms - masa szkieletu gruntowego wysuszonej próbki gruntu, t, Vs - objętość szkieletu gruntowego próbki, m3 .
Gęstość objętościowa gruntu, to iloraz:
ρ = [t/m3] gdzie: mm - masa próbki z określoną jego wilgotnością, np. naturalną, t,
V - całkowita objętość próbki gruntu, m3. Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego:
ρd = [t/m3] gdzie: ms - masa szkieletu gruntowego wysuszonej próbki gruntu, t.
V - całkowita objętość próbki gruntu, m3.
Porowatość gruntu - to stosunek objętości porów do objętości całego gruntu w postaci ułamka lub w procentach; porowatość najczęściej spotykanych w Polsce grun­tów (tabl.1).
Tab.1 Porowatość różnych rodzajów gruntu
Spulchnienie gruntu następuje przy jego odspajaniu i polega na powiększeniu jego objętości; jest to spulchnienie początkowe. Zmniejsza się ono w nasypach pod działaniem maszyn zagęszczających obciążenia warstw dolnych masą warstw górnych, a także pod wpływem opadów atmosferycznych Na skutek wskazanych działań spulchnienie początkowe częściowo zanika, dochodząc w średnich warunkach do spulchnienia końcowego, osiągając przykładowo dla l kategorii średnio 3÷ 5%, dla II kategorii - 3 ÷ 6% itd.
Objętość gruntu spulchnionego uwzględnia współczynnik spulchnienia. Wprowa­dza się go jako mnożnik do objętości gruntu rodzimego w wykopie, a więc:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz