Podstawy prawne wykonywania badań gruntowych - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy prawne wykonywania badań gruntowych - wykład - strona 1 Podstawy prawne wykonywania badań gruntowych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Podstawy prawne wykonywania badań gruntowych
Projektowanie i budowa wszystkich obiektów budowlanych jest przedmiotem prawa budowlanego (Dz.U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami). W art. 34 ust. 3, pkt. 4 prawa budowlanego stwierdza się, że „projekt budowlany, stanowiący podstawę do wydania pozwolenia na budowę, powinien zawierać w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżyniers­kich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych".
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych ustala się zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 września 1998 r. (Dz.U. Nr 126 z 1998 r. poz. 839). Natomiast wykonywanie prac geologicznych (tj. projektowanie i prowadzenie badań, połączone z wykonywaniem robót geologicznych) oraz sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej podlega Prawu geologicznemu i górniczemu (Dz.U. Nr 27 z 1994 r. poz. 96, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami).
Cel i zakres badań podłoża gruntowego
Badania terenowe gruntów przeprowadza się w celu poznania istniejącej budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz wybranie najbardziej odpowiedniego terenu do wykonywania projektowanej budowli. Badaniami często obejmuje się nie tylko obszar ograniczony samą budowlą, ale również teren większy, w celu wyjaśnienia zmian, jakie mogą zaistnieć na tym terenie po wykonaniu projektowanych obiektów. Zakres badań zależy od wielkości, rodzaju budowli i jej konstrukcji.
Badania terenowe wykonuje się w celu szczegółowego rozpoznania podłoża budow­lanego i określenia wszystkich parametrów niezbędnych do projektu technicznego. Zakres badań i robót rozpoznawczych powinien uwzględniać również możliwości ustalenia zmian w obrębie podłoża obiektów budowlanych i ich otoczenia po wykonaniu obiektów. Najszerszy zakres badań prowadzi się przy projektowaniu zbiorników wodnych i urządzeń piętrzących. Do tego rodzaju budownictwa wodnego ustala się szczegółowy zakres badań.
W celu rozpoznania budowy geologicznej i przepuszczalności utworów geologicznych. Jest ono niezbędne do prognozowania, w jakim stopniu dno i brzegi zbiornika okażą się nieprzepuszczalne lub z jakimi stratami wód należy się liczyć, jakie zaistnieją zmiany w stanie wód podziemnych w rejonie zbiornika, czy brzegi zbiornika — zwłaszcza w pasie okresowych wahań wód gruntowych — będą stateczne, czy nie będą powstawały zsuwy. Na podstawie takiego rozpoznania dokonuje się wyboru najbardziej odpowiedniego miejsca pod budowę budowli (np. zapory).
Ostateczne wyniki badań terenowych i laboratoryjnych powinny być opracowane w formie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, geotechnicznej lub ekspertyzy — w zależności od rodzaju inwestycji i złożoności warunków geologiczno-inżynierskich. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz