Dokumentacja geologiczno-inżynierska - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dokumentacja geologiczno-inżynierska - wykład - strona 1 Dokumentacja geologiczno-inżynierska - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dokumentacja geologiczno-inżynierska
Wiadomości wstępne
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 września 1998 r. (§ 8, pkt 2) dla obiektów budowlanych wymagających wykonania robót geologicznych, zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do „drugiej kategorii", poza dokumentacją geologiczną należy wykonać dokumentację geologiczno­-inżynierską. Roboty geologiczne i dokumentację geologiczną wykonuje się na podstawie „Prawa górniczego i geologicznego" i Rozporządzenia MOŚZML z 1994 r. poz. 443, poz. 444 i poz. 445 (Dz.U. Nr 93 z 1994 r.). Według prawa geologicznego i górniczego „robotą geologiczną jest wykonywanie w ramach prac geologicznych wierceń, szybików, sztolni, wykopów i innych robót górniczych oraz likwidacja otworów wiertniczych, do robót geologicznych zalicza się również badania geofizyczne wymagające użycia materiałów wybuchowych".
Prace geologiczne obejmujące roboty i badania geologiczne mogą być wykonywane tylko do projektu prac geologicznych (art. 32). Projekt prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ państwowej administracji geologicznej w drodze decyzji (art. 33).
Dokumentację geologiczno-inżynierską sporządza się (art. 43) do:
określenia warunków geologicznych dla potrzeb zagospodarowania przestrzen­nego,
projektowania obiektów budowlanych,
wykonywania wyrobisk górniczych,
magazynowania i składowania substancji oraz odpadów. Dokumentację geologiczno-inżynierską można, w uzasadnionym przypadku, sporzą­dzać w formie uproszczonej (art. 44).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz