Wykład - wyrobiska poszukiwawczo-rozpoznawcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3122
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wyrobiska poszukiwawczo-rozpoznawcze - strona 1 Wykład - wyrobiska poszukiwawczo-rozpoznawcze - strona 2 Wykład - wyrobiska poszukiwawczo-rozpoznawcze - strona 3

Fragment notatki:

Górnictwo dr hab. Inż. Prof. PŚl. Piotr Strzałkowski
Wykład 5
WYROBISKA POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZE
Roboty poszukiwawcze stosuje się w celu:
-znalezienia złoża kopaliny użytecznej (roboty geologiczno-rozpoznawcze)
-rozpoznania, czyli dokładnego zbadania znalezionego złoża (roboty geofizyczno-rozpoznawcze).
Celem rozpoznania złoża jest stwierdzenie jego przydatności gospodarczej oraz uzyskania danych potrzebnych do projektowania kopalń i wybierania złoża. Wymaga to ustaleń odnośnie kształtu i granic złoża, głębokości zalegania, grubości pokładów lub żył stopnia zanieczyszczenia kopaliny użytecznej, zawodnienia i innych warunków geologicznych utrudniających eksploatacje złoża kopaliny użytecznej.
Rozpoznanie złoża nie kończy się z chwilą wydobywania kopalni i uruchomienia eksploatacji, ale prowadzone są nadal w celu uzyskania dokładnych danych potrzebnych do ekonomicznego i bezpiecznego prowadzenia robót górniczych. Roboty poszukiwawcze na tym etapie określa się potocznie jako roboty poszukiwawczo eksploatacyjne. W kopalniach węgla chodzi przeważnie o rozeznanie kierunku i wysokości zrzutów uskoków, zawodnienia złoża (rozpoznanie zbiorników wodnych, warstw wodonośnych i charakteru skał stropowych oraz spągowych).
Rozróżnia się następujące sposoby prowadzenia robót poszukiwawczych:
a.) Poszukiwania geologiczne polegają na badaniu możliwości występowania kopalin użytecznych, wynikających z budowy geologicznej terenu oraz objawów występowania minerału użytecznego na powierzchni ziemi w postaci odłamków skał, nalotów, zabarwień gleby, charakterystycznej roślinności.
b.) Poszukiwania geofizyczne oparte na badaniach fizycznych własności skał, a więc gęstością, własności magnetycznych i elektrycznych, prędkości rozchodzenia się fal sejsmicznych i promieniotwórczości.
c.) Poszukiwania robotami górniczymi za pomocą wyrobisk górniczych i otworów wiertniczych.
Metody i sposoby prowadzenia:
Rozpoznania znalezionego złoża prowadzi się dokonując sztucznych odsłonięć za pomocą:
-wierceń poszukiwawczych
-górniczych robót poszukiwawczych *rowy poszukiwawcze stosuje się przy stromym zaleganiu warstw o wychodniach znajdujących się bezpośrednio na powierzchnię ziemi lub ukrytym pod cienkim nakładem do 400 m miąższości. W celu zbadania struktury skał zagłębia się je w odkryte warstwy na głębokości 0,1 do 0,5 m. Przy głębokościach większych od 2 m lub gdy nakład tworzą skały sypkie, zabezpiecza się rowy deskami i rozporami.
*szybiki poszukiwawcze są to pionowe rzadziej pochyle wyrobiska górnicze drążone do głębokości 25 m wyjątkowo do 40 m o przekroju prostokątnym (wymiary około 0,9 x 1,6 m) lub kołowym (średnica ok. 1,2 m). Stosuje się je tam, gdzie miąższość nakładu przekracza 4 m a upad warstw jest mały. W skałach mocnych, gdzie wyrobisko można utrzymać bez obudowy szybiki poszukiwawcze głębi się o przekrojach kołowych, w skałach słabszych natomiast o przekroju prostokątnym z obudową drewnianą. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz