Podstawowe metody wzmacniania i uszczelniania gruntów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe metody wzmacniania i uszczelniania gruntów - wykład - strona 1 Podstawowe metody wzmacniania i uszczelniania gruntów - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe metody wzmacniania i uszczelniania gruntów
Cel wzmacniania i uszczelniania podłoża gruntowego
Wzmocnienie podłoża wykonuje się w celu zwiększenia nośności gruntu pod fundamen­tami, zmniejszenia parcia gruntu na przylegające do niego budowle oraz zwiększenia odporu gruntu. W przypadku obiektów wykonywanych z gruntu, jak: nasypy, ob­wałowania, groble, zapory ziemne itp., to kształtowanie właściwości dotyczy już nie tylko podłoża, ale również samego obiektu budowlanego.
Uszczelnianie natomiast ma na celu stworzenie przepony wodoszczelnej, uniemoż­liwiającej dopływ wody do miejsca wykonywania robót lub też zapobiegającej prze­pływowi wody pod przegrodami i zaporami.
Podstawowe metody wzmacniania i uszczelniania gruntów
Wzmocnienie i uszczelnienie podłoża można uzyskać m.in. przez:
wymianę gruntu,
wstępne obciążenie gruntu,
konsolidowanie słabo nośnych gruntów spoistych przez odwodnienie za pomocą pionowych drenów i metodą elektroosmozy,
zagęszczenie gruntów,
zastosowanie zastrzyków,
stabilizację wgłębną,
zamrażanie gruntów,
spiekanie gruntów,
zbrojenie gruntów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz