Geodezyjne pomiary szczegółowe - strona 2

note /search

Niwelacja trygonometryczna- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 833
Wyświetleń: 3731

Niwelacja trygonometryczna. Terminy „niwelacja trygonometryczna” i „trygonometryczny pomiar wysokości” często (również w poniższym tekście) używane są zamiennie, jednakże w rzeczywistości są to dwa odrębne pojęcia. Niwelacja trygonometryczna ...

Nowe technoloie sporządzania map- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 462

NOWE TECHNOLOGIE SPORZADZANIA MAP Wprowadzenie techniki komputerowej do procesów sporządzania map wyeliminowało potrzebę tradycyjnego opracowywania pierworysu. Powstanie nowych instrumentów i przyrządów pomiarowych, obliczeniowych i kreślących o automatycznym działaniu umożliwiło wprowadz...

Obliczanie współrzędnych punktów i ocena dokładności sieci- opracowani...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 903

Obliczanie współrzędnych punktów i ocena dokładności sieci. Obliczenia i wyrównania współrzędnych punktów omawianych sieci oraz ocenę ich dokładności dokonuje się metodami ścisłymi: pośredniczącą lub zawarunkowaną. Stosując metodę pośredniczącą obliczanie współrzędnych rozpoczyna się od pierwsze...

Podział map- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 889

PODZIAŁ MAP, podstawy matematyczne. Mapa jest jednym z najdogodniejszych źródeł badania powierzchni Ziemi , bo umożliwia jednoczesny przegląd przestrzennego rozmieszczenia przedmiotów i zjawisk dowolnego wycinka jej obszaru. Stanowi podstawę do wszelkiego rodzaju planowania, organizacji i przed...

Podział prac geodezyjnych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

Podział prac geodezyjnych. Geodezja należy do nauk zajmujących się Ziemią. Zajmuje się ona pomiarem i podziałem posiadłości ziemskich, ale też badaniem kształtu i wielkości Ziemi. Geodezja jako jedna z dziedzin nauki i techniki zajmuje się zbieraniem informacji na wyżej wymienione tematy, jak i...

Pomiar elementów kątowych i długościowych osnów- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106

Pomiar elementów kątowych i długościowych osnów. Pomiary kątowe: Pomiary elementów kątowych w sieciach podstawowych i szczegółowych II klasy wykonuje się zwykle metodą kierunkową w kilku seriach. W przypadku wystąpienia na stanowisku więcej niż dwóch kierunków korzystniej jest przeprowadzić pom...

Pomiary sytuacyjne- opracowanie - punkty osnowy

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1337

POMIARY SYTUACYJNE Cel i zasada pomiaru sytuacyjnego: Pomiary sytuacyjne mają na celu określenie kształtu, wielkości i wzajemnego położenia szczegółów terenowych oraz przedstawienie ich na mapie w odpowiedniej skali. Wykorzystuje się je do sporządzenia

Pomiary uzupełniające- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1211

Pomiary uzupełniające „Pomiar uzupełniający jest to zespół czynności technicznych pozwalających na dostosowanie dokumentów geodezyjno-kartograficznych do ich zgodności z terenem w zakresie ustalonej dla nich treści.” – instrukcja G-4 rozdział I paragraf 2. Pomiary te mogą dotyczyć zarówno sytua...

Pozioma osnowa geodezyjna- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 336
Wyświetleń: 987

Pozioma osnowa geodezyjna stanowi usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. Dzieli się na: a) osnowa podstawowa I klasa b) osnowa s...

Sprzęty geodezyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2555

SPRZĘTY GEODEZYJNE Tachimetr jest przyrządem geodezyjnym umożliwiającym jednoczesny pomiar sytuacyjny i wysokościowy w wyniku którego ze stanowiska instrumentu można wyznaczyć położenie przestrzenne dowolnego punktu terenowego (pikiety). Poło...